Patxi Otamendi
Agurain dut bizi-leku azken 20 urtetan Klaretarren anaidian. Urte multzo honetan inguruko herrixka batzuetako parrokia lanetan nabil Ebanjelioa naturaltasunez ospatu eta azaltzen. Herri txikietan aritzean ondorioztatzen duzu oinak lurrean finkatuta ibili behar duzula. Beste aurreko hamarkadatan Bilbon eta Enkarterrietan antzeko lanetan jardun nuen, baita Bizkaiko Elizbarrutiko Familientzako Aholku Zerbitzuan. Erlijioso gisa lau hamarkadatik gora bizitzen naramatzanez azken lau urte hauotan Confer Euskadik sustatzen duen Bizitza Erlijiosoaren Teologia Institutuan jardun dut erlijioso zein laikoen Formazioa eragiten. Arabako Lautada aldapetatik hurbil kokatua dagoenez, mendizaletasuna da asetzen nauen kirol arrunta.

ARTIKULUAK

Maiatzak 17

Maiatzak 17 Aldi hartan, Jesusek esan zien ikasleei: «Bakea uzten dizuet, neure bakea ematen; Nik ematen dizuedan bakea ez da munduarena bezalakoa. Ez kezkatu, ez beldur izan. Entzun duzue esan dizuedana: “Banoa, baina itzuliko naiz zuengana”. Benetan maite...

Maiatzak 16

Maiatzak 16 Aldi hartan, Jesusek esan zien ikasleei: «Nire aginduak onartu eta betetzen dituenak, horrexek nau maite, eta Ni maite nauena nire Aitak maite izango du, eta Nik ere maite izango dut eta agertuko natzaio». Esan zion Judasek, ez Iskariotek, besteak baizik:...

Maiatzak 15

Maiatzak 15 Judas afaltokitik atera zenean, esan zien Jesusek: «Oraintxe agertuko da Gizonaren Semearen aintza, eta haren bidez Jainkoarena. Jainkoaren aintza haren bidez agertzen bada, Jainkoak ere bere aintzaz beteko du hura, eta berehala gainera. Semetxook,...

Maiatzak 14

Maiatzak 14 Aldi hartan, Jesusek esan zien ikasleei: «Aitak Ni maite izan nauen bezala, halaxe maite izan zaituztet Nik ere zuek; iraun tinko nire maitasunean. Nire aginduak betetzen badituzue, nire maitasunean iraungo duzue, Nik ere, Aitaren aginduak bete ditudalako,...

Maiatzak 13

Maiatzak 13 Aldi hartan, Jesusek esan zien ikasleei: «Ez izan kezkarik; sinetsi Jainkoagan eta sinetsi nigan ere. Nire Aitarenean bizitoki asko dago; horrela izan ez balitz, esango nizuekeen. Orain zuentzat tokia prestatzera noa. Joan eta tokia prestatu ondoren,...

Azaroak 30

  Azaroak 30 Aldi hartan, Jesusek, Galileako itsasbazterrean barna zebilela, bi anaia ikusi zituen, Simon, Pedro deitua, eta haren anaia Andres, sareak itsasoan botatzen, arrantzaleak baitziren. Jesusek esan zien: «Zatozte nirekin, eta giza arrantzale egingo...