Patxi Otamendi
Agurain dut bizi-leku azken 20 urtetan Klaretarren anaidian. Urte multzo honetan inguruko herrixka batzuetako parrokia lanetan nabil Ebanjelioa naturaltasunez ospatu eta azaltzen. Herri txikietan aritzean ondorioztatzen duzu oinak lurrean finkatuta ibili behar duzula. Beste aurreko hamarkadatan Bilbon eta Enkarterrietan antzeko lanetan jardun nuen, baita Bizkaiko Elizbarrutiko Familientzako Aholku Zerbitzuan. Erlijioso gisa lau hamarkadatik gora bizitzen naramatzanez azken lau urte hauotan Confer Euskadik sustatzen duen Bizitza Erlijiosoaren Teologia Institutuan jardun dut erlijioso zein laikoen Formazioa eragiten. Arabako Lautada aldapetatik hurbil kokatua dagoenez, mendizaletasuna da asetzen nauen kirol arrunta.

ARTIKULUAK

Martxoak 29

Martxoak 29 Aldi hartan, Jesusek honela esan zien beragan sinetsi zuten juduei: «Nire mezuan tinko irauten baduzue, egiaz nire ikasle izango zarete; egia ezagutuko duzue, eta egiak aske egingo zaituzte». Erantzun zioten: «Gu Abrahamen ondorengoak gara, eta ez gara...

Martxoak 28

Martxoak 28 Aldi hartan, Jesusek hau esan zien fariseuei: «Ni banoa, eta nire bila ibiliko zarete; baina zeuen bekatuan hilko zarete. Ni noan tokira zuek ezin zarete joan». Orduan, entzuleek esan zuten: «Bere burua hil behar ote du? Horregatik esan ote du “Ni noan...

Martxoak 27

Martxoak 27 Aldi artan, Jesus Oliamendira joan zen. Biharamun-egunsentian, ordea, tenplura agertu zen berriro, eta herri guztia etorri zitzaion; Jesus eseri eta irakasten hasi zitzaien. Lege-maisuek eta fariseuek adulterioan harrapatutako emakume bat ekarri zioten...

Abenduak 25

Abenduak 25 Hasieran bazen Hitza, eta Hitza Jainkoarekin zen, eta Jainko zen Hitza. Hitza hasieran Jainkoarekin zen. Gauza guztiak haren bidez eginak dira, eta egindakorik ezer ez da hura gabe egin. Hitzagan zen bizia, eta bizia gizakien argia zen; argiak ilunpean...

Urriak 29

  Urriak 29 Aldi hartan, larunbat batez, fariseu-buruetako baten etxera joan zen Jesus bazkaltzera, eta fariseuak zelatan zegozkion. Ohartu zen Jesus gonbidatuek aurreneko jarlekuak hartzen zituztela eta ohar hauek egin zizkien: «Ezteietara gonbidatzen...

Urriak 28

  Urriak 28 Aldi hartan, Jesus mendira joan zen otoitz egitera, eta Jainkoari otoitzean igaro zuen gaua. Eguna argitu zuenean, ikasleei deitu eta haietako hamabi aukeratu zituen, eta apostolu izena eman zien: Simon –honi Pedro izena ezarri zion– eta honen anaia...