Patxi Otamendi
Agurain dut bizi-leku azken 20 urtetan Klaretarren anaidian. Urte multzo honetan inguruko herrixka batzuetako parrokia lanetan nabil Ebanjelioa naturaltasunez ospatu eta azaltzen. Herri txikietan aritzean ondorioztatzen duzu oinak lurrean finkatuta ibili behar duzula. Beste aurreko hamarkadatan Bilbon eta Enkarterrietan antzeko lanetan jardun nuen, baita Bizkaiko Elizbarrutiko Familientzako Aholku Zerbitzuan. Erlijioso gisa lau hamarkadatik gora bizitzen naramatzanez azken lau urte hauotan Confer Euskadik sustatzen duen Bizitza Erlijiosoaren Teologia Institutuan jardun dut erlijioso zein laikoen Formazioa eragiten. Arabako Lautada aldapetatik hurbil kokatua dagoenez, mendizaletasuna da asetzen nauen kirol arrunta.

ARTIKULUAK

Azaroak 29

  Azaroak 29 Aldi hartan, Jesus Kafarnaum herrian sartu zelarik, erromatar ehuntari bat etorri zitzaion, arrenka esanez: «Jauna, elbarri eta oinazetan dago nire morroia etxean». Jesusek esan zion: «Joan eta sendatuko dut». Baina ehuntariak erantzun zion: «Jauna,...

Azaroak 28

  Azaroak 28 Aldi hartan, Jesusek esan zien ikasleei: «Seinaleak izango dira eguzkian, ilargian eta izarretan, eta estu ibiliko dira lurrean herrialdeak, itsasoaren orroaz eta olatuen indarrez aztoraturik. Arnasarik gabe geldituko da jendea, munduari gainera...

Azaroak 27

  Azaroak 27 Aldi hartan, Jesusek esan zien ikasleei: «Zabiltzate kontuz! Ez bedi moteldu zuen bihotza hordikeriaz, mozkorkeriaz eta bizitza honetako kezkaz, egun hura ustekabean gainera etor ez dakizuen, sarea bezala etorriko baita lurrean bizi diren guztien...

Azaroak 26

  Azaroak 26 Aldi hartan, Jesusek adibide bat jarri zien ikasleei: «Begira pikondoari edota beste edozein zuhaitzi: kimu-berritzen hasi direla ikusi eta, besterik gabe, badakizue hurbil dela uda. Era berean, beste gauza horiek gertatzen ikustean, jakizue hurbil...

Azaroak 25

  Azaroak 25 Aldi hartan, Jesusek esan zien ikasleei: «Jerusalem gudarostez inguratua ikustean, jakizue gainean duela bere hondamendia. Orduan, Judean daudenek ihes egin bezate mendietara; Jerusalem barruan daudenek alde egin bezate, eta soroan direnak ez...

Azaroak 24

  Azaroak 24 Aldi hartan, Jesusek esan zien ikasleei: «Eskua erantsiko dizuete eta erasoko, sinagogetara eta kartzeletara eramango zaituztete, eta erregeen eta agintarien aurrera zuzenduko nigatik. Aitormen egiteko aukera emango dizue horrek guztiak. Hartu gogoan...