SAKONDUZ

Fedean hazten laguntzen diguten ezagutzak: espiritualtasuna, historia, teologia, kultura edo gizarte zientziak
Xabier Zubiriren eukaristiaren kontzeptualizazio berria

Dolare-Etxeak

Gure baserriak sakabanatuak eta nahiko autarkikoak izan dira herriak hiritartzen hasi arte. Etxalde bakoitza, bere produktoetatik bizi izan da…