Patxi Otamendi
Agurain dut bizi-leku azken 20 urtetan Klaretarren anaidian. Urte multzo honetan inguruko herrixka batzuetako parrokia lanetan nabil Ebanjelioa naturaltasunez ospatu eta azaltzen. Herri txikietan aritzean ondorioztatzen duzu oinak lurrean finkatuta ibili behar duzula. Beste aurreko hamarkadatan Bilbon eta Enkarterrietan antzeko lanetan jardun nuen, baita Bizkaiko Elizbarrutiko Familientzako Aholku Zerbitzuan. Erlijioso gisa lau hamarkadatik gora bizitzen naramatzanez azken lau urte hauotan Confer Euskadik sustatzen duen Bizitza Erlijiosoaren Teologia Institutuan jardun dut erlijioso zein laikoen Formazioa eragiten. Arabako Lautada aldapetatik hurbil kokatua dagoenez, mendizaletasuna da asetzen nauen kirol arrunta.

ARTIKULUAK

Urriak 25

  Urriak 25 Aldi hartan, Jesusek esan zion jendeari: «Zeren irudikoa da Jainkoaren erreinua? Zeren antzekoa dela esango nuke? Gizon batek bere baratzean botatzen duen mostaza-haziaren antzekoa da: hazten da eta zuhaitz egiten, eta txoriek haren adarretan egiten...

Urriak 24

  Urriak 24 Aldi hartan, larunbatez sinagoga batean irakasten ari zen Jesus. Bazen han emakume bat, hemezortzi urte haietan espiritu baten menpe gaixo zegoena: erabat konkortua zegoen eta ezin zen inola ere zuzendu.Ikustean, Jesusek deitu eta esan zion: «Emakume,...

Urriak 23

  Urriak 23 Aldi hartan, parabola hau esan zien Jesusek beren burua zintzotzat hartzen eta besteak gutxiesten zituzten batzuei: «Bi gizon igo ziren tenplura otoitz egitera, bata fariseua eta bestea zergalaria. Fariseuak, zutik, honela egiten zuen otoitz bere...

Akatsetatik ikastea zoriontasunerako giltza?

Saiakera eta proba desberdinak egiten ditugu zoriontasunera heltzeko. Ugariak, gainera. Zeren hasierako ustea izaten da desiratzen dugun oro lor genezakeela. Baina bilaketak ardatz nagusi bat izan behar du: zerk sufriarazten gaituen behatzea. Jasaten ditugun ondoezak...

Bizitzan jarduteko zertan ikasi?

Ulertzean datza gehienbat bizitzen jakitea. Horretan trebatu behar da. Gertakizunak eta norbere izaera ulergaitzak egiten bazaizkigu ez dugu zoriontasunik eskuratuko. Ongi eta bakean sentitzeko ulermen zabala erabat garrantzizko suertatzen da, baina horretarako ez...

Ezagutza eta Adimena izanda, zertarako Jakinduria?

Zoriontasun nahiak beti dirau lehen lerroan edonorentzat, bai sentimenduen muinean zein gogo multzoan. Antzinetik esana zaigu zoriontasunera heltzeko jakinduriaren bidetik joan behar dela. Baina ez al dugu nahiko Ezagutza eta Adimenarekin? Antzina Jakinduria...