Patxi Otamendi
Agurain dut bizi-leku azken 20 urtetan Klaretarren anaidian. Urte multzo honetan inguruko herrixka batzuetako parrokia lanetan nabil Ebanjelioa naturaltasunez ospatu eta azaltzen. Herri txikietan aritzean ondorioztatzen duzu oinak lurrean finkatuta ibili behar duzula. Beste aurreko hamarkadatan Bilbon eta Enkarterrietan antzeko lanetan jardun nuen, baita Bizkaiko Elizbarrutiko Familientzako Aholku Zerbitzuan. Erlijioso gisa lau hamarkadatik gora bizitzen naramatzanez azken lau urte hauotan Confer Euskadik sustatzen duen Bizitza Erlijiosoaren Teologia Institutuan jardun dut erlijioso zein laikoen Formazioa eragiten. Arabako Lautada aldapetatik hurbil kokatua dagoenez, mendizaletasuna da asetzen nauen kirol arrunta.

ARTIKULUAK

Azaroak 21

  Azaroak 21 Aldi hartan, Jesus Jerikon sartu eta herrian barna zihoan. Bazen han Zakeo izeneko gizon bat, zergalari-buru zena, oso aberatsa. Jesus zein zen ikusi nahirik zebilen Zakeo, baina ezin zuen jendetzagatik, txikia baitzen. Lasterka aurrera joan eta...

Azaroak 20

  Azaroak 20 Aldi hartan, Jesus Jerikora hurbildu zelarik, itsu bat zegoen eskean bide-ertzean eseria. Jendea igarotzen sumaturik, zer zen hura galdetu zuen. Jesus Nazaretarra igarotzen zela jakinarazi zioten. Orduan, deiadarka hasi zen: «Jesus, Daviden Seme,...

Uztailak 30

  Uztailak 30 Aldi hartan, Jesusek esan zion jendeari: «Zeruetako erreinuarekin soroan ezkutatua dagoen altxorrarekin bezala gertatzen da. Norbaitek, aurkitzen duelarik, berriro ezkutatu egiten du eta, pozaren pozez joan, dituen guztiak saldu eta soro hura...

Uztailak 29

  Uztailak 29 Aldi hartan, judu asko etorri zen Marta eta Mariagana, anaiarengatik doluminak ematera. Marta, Jesus zetorrela entzun orduko, bidera atera zitzaion; Maria, berriz, etxean gelditu zen. Martak esan zion Jesusi: «Jauna, hemen izan bazina, gure anaia ez...

Uztailak 28

  Uztailak 28 Aldi hartan, Jesusek esan zien ikasleei: «Entzun ereilearen parabolaren esanahia: Erreinuaren hitza entzun bai, baina ulertzen ez duenari, Gaiztoak etorri eta kendu egiten dio bihotzean erein zaiona. Hori da bide-bazterrean ereindakoa. Harri artean...

Uztailak 27

  Uztailak 27 Aldi hartan, Jesusengana hurbildu eta galdetu zioten ikasleek: «Zergatik hitz egiten diezu parabola bidez?». Jesusek erantzun zien: «Zuei eman zaizue zeruetako erreinuaren misterioak ezagutzea; horiei, ordea, ez. Izan ere, duenari eman egingo zaio...