Jon Arruti
Fedearen dohaina amarengandik jaso nuen aitaren konplizitatearekin. Nire biografia lehen fede horren hazkundearen historia da, baina haur-fedea izaten jarraitzen dut. Heldutasunean kristau elkarte apal batean aurkitu dut Eliza izateko nire berezko modua. Pertsona laikoa naiz, eta nire bikotekidearekin proiektu bat partekatzen dut, gure seme-alabak Jainkoaren tenplurik nabarmenenak diren familiarena. Partekatutako proiektu honen ordu asko hezkuntzan ematen ditut. Jesus Jauna, salbatu ninduen eta salbatzen nauen nire arroka denaren testigantza emateko leku aproposena dela iruditzen zait. Gainerakoa, inguruan ditudanetaz eta bere magalean jasotzen didan naturaz gozatzea da.

ARTIKULUAK

Abenduak 23

  Abenduak 23 Haurra izateko denbora bete zitzaionean, Elisabetek semea izan zuen. Jakin zuten auzokoek eta ahaideek zein erruki handia agertu zion Jaunak, eta zorionak ematen zizkioten. Jaio eta zortzigarren egunera, haurra erdaintzera eraman zuten, eta aitaren...

Urriak 15

  Urriak 15 Aldi hartan, Jesusek esan zuen: «Bedeinkatua Zu, Aita, zeru-lurren Jauna, gauza hauek jakintsuei eta burutsuei gorde eta jende xumeari agertu baitizkiozu. Bai, Aita, hala izan duzu gogoko. Nire Aitak dena eman dit, eta ez du inork Semea ezagutzen,...

Urriak 14

  Urriak 14 Aldi hartan, milaka eta milaka lagun bildu zen, elkar zapaldu beharrean. Jesus hizketan hasi zitzaien, lehenik ikasleei zuzenduz: «Ibili kontuz fariseuen legamiarekin, hau da, itxurazalekeriarekin. Ez dago ezer gordeta agertuko ez denik, ezta ezer...

Urriak 13

  Urriak 13 Aldi hartan, Jaunak esan zuen: «Ai zuek, zuen arbasoek hildako profetei hilarriak eraikitzen dizkiezuenok! Horrela, arbasoek egindakoarekin ados zaudetela aitortzen duzue; zeren haiek hil egin baitzituzten profetak, eta zuek hilarriak eraikitzen...

Urriak 12

  Urriak 12 Aldi hartan, Jesus gauza hauek jendeari esaten ari zela, emakume batek jendartetik deiadarka esan zuen: «Zorionekoa sabelean eraman zintuen eta bularra eman zizun emakumea!». Baina Jesusek esan zuen: «Hobeki esan, zorionekoak Jainkoaren hitza entzuten...

Urriak 11

  Urriak 11 Aldi hartan, Jesusek hitzaldia bukatu zuenean, fariseu batek bere etxean bazkaltzera gonbidatu zuen. Jesus sartu eta mahaian jarri zen. Fariseua harriturik gelditu zen bazkal aurretik eskuen garbikuntzarik ez zuela egin ikustean. Orduan, Jaunak esan...