Jon Arruti
Fedearen dohaina amarengandik jaso nuen aitaren konplizitatearekin. Nire biografia lehen fede horren hazkundearen historia da, baina haur-fedea izaten jarraitzen dut. Heldutasunean kristau elkarte apal batean aurkitu dut Eliza izateko nire berezko modua. Pertsona laikoa naiz, eta nire bikotekidearekin proiektu bat partekatzen dut, gure seme-alabak Jainkoaren tenplurik nabarmenenak diren familiarena. Partekatutako proiektu honen ordu asko hezkuntzan ematen ditut. Jesus Jauna, salbatu ninduen eta salbatzen nauen nire arroka denaren testigantza emateko leku aproposena dela iruditzen zait. Gainerakoa, inguruan ditudanetaz eta bere magalean jasotzen didan naturaz gozatzea da.

ARTIKULUAK

Apirilak 27

Apirilak 27 Aldi hartan, Jesusek esan zion Nikodemori: «Hain maite izan zuen Jainkoak mundua, bere Seme bakarra eman baitzion, harengan sinesten duen inor gal ez dadin, baizik eta betiko bizia izan dezan. Jainkoak ez baitzuen bere Semea mundura bidali, mundua...

Apirilak 26

Apirilak 26 Aldi hartan, Jesusen esan zien ikasleei: «Zuek zarete munduarentzat gatza. Baina gatza gezatzen bada, nola gazitu berriro? Ez du jadanik ezertarako balio, botatzeko baizik eta jendeak zapaltzeko. Zuek zarete munduarentzat argia. Ezin daiteke ezkuta mendi...

Apirilak 25

Apirilak 25 Aldi hartan, Jesus Hamaikei agertu eta esan zien: «Zoazte mundu guztira eta hots egin Berri Ona izaki guztiei. Sinetsi eta bataiatzen dena salbatuko da; sinesten ez duena, berriz, kondenatuko. Sinesten dutenek seinale hauek izango dituzte lagun: nire...

Apirilak 24

Apirilak 24 Asteko lehen-egunean, ilunabarrean, etxe batean bildurik zeuden ikasleak, ateak itxita, juduen beldurrez. Sartu zen Jesus eta, erdian jarririk, esan zien: «Bakea zuei» Hori esanda, eskuak eta saihetsa erakutsi zizkien. Ikasleak pozez bete ziren, Jauna...

Apirilak 23

Apirilak 23 Asteko lehen-egunean, goizean goiz, pizturik, Jesus Maria Magdalenari, zazpi deabru atera zizkionari, agertu zitzaion aurrena. Hura Jesusekin bizi izan zirenei berri ematera joan zen, triste eta negarrez baitzeuden. Baina haiek, bizi zela eta berak ikusi...

Apirilak 22

Apirilak 22 Aldi hartan, berriro agertu zitzaien Jesus ikasleei Tiberiades itsasertzean.  Honela gertatu zen agerpena. Elkarrekin zeuden Simon Pedro, Bikia zeritzan Tomas, Natanael Galileako Kanakoa, Zebedeoren semeak eta beste bi ikasle. Simon Pedrok esan zien:...