Jon Arruti
Fedearen dohaina amarengandik jaso nuen aitaren konplizitatearekin. Nire biografia lehen fede horren hazkundearen historia da, baina haur-fedea izaten jarraitzen dut. Heldutasunean kristau elkarte apal batean aurkitu dut Eliza izateko nire berezko modua. Pertsona laikoa naiz, eta nire bikotekidearekin proiektu bat partekatzen dut, gure seme-alabak Jainkoaren tenplurik nabarmenenak diren familiarena. Partekatutako proiektu honen ordu asko hezkuntzan ematen ditut. Jesus Jauna, salbatu ninduen eta salbatzen nauen nire arroka denaren testigantza emateko leku aproposena dela iruditzen zait. Gainerakoa, inguruan ditudanetaz eta bere magalean jasotzen didan naturaz gozatzea da.

ARTIKULUAK

Martxoak 19

Martxoak 19 Aldi hartan, Jesusek, bidez zihoalarik, jaiotzatik itsu zen gizon bat ikusi zuen. Eta ikasleek galdetu zioten: «Maisu, nork egin zuen bekatu, hau itsu jaiotzeko, honek ala honen gurasoek?». Jesusek erantzun zien: «Ez honek, ez honen gurasoek, ez zuten...

Martxoak 18

Martxoak 18 Aldi hartan, parabola hau esan zien Jesusek beren burua zintzotzat hartzen eta besteak gutxiesten zituzten batzuei: «Bi gizon igo ziren tenplura otoitz egitera, bata fariseua eta bestea zergalaria. Fariseuak, zutik, honela egiten zuen otoitz bere barruan:...

Martxoak 16

Martxoak 16 Aldi hartan, Jesus deabru bat botatzen ari zen, deabru mutua. Eta deabrua atera bezain laster, hizketan hasi zen mutua. Gizataldeak harriturik gelditu ziren; baina batzuek zioten: «Deabruen buruzagi den Beelzebulen indarrez botatzen ditu honek deabruak»....

Martxoak 15

Martxoak 15 Aldi hartan, Jesusek esan zien ikasleei: «Ez uste izan Moisesen legea edota profeten esanak baztertzera etorria naizenik; ez naiz baztertzera etorri, beren betera eramatera baizik. Benetan diotsuet: Zeru-lurrek iraungo duten bitartean, legearen letrarik...

Martxoak 14

Martxoak 14 Aldi hartan, hurbildu zitzaion Pedro Jesusi eta galdetu zion: «Jauna, nire senideak bidegabekeriaren bat egiten badit, zenbat aldiz barkatu behar diot? Zazpi aldiz?». Jesusek erantzun zion: «Zazpi aldiz ez, baizik eta zazpitan zazpi mila aldiz. Hain zuzen,...

Martxoak 13

Martxoak 13 Aldi hartan, Jesus Nazaretera joan zen. Eta sinagogan jendeari esan zion: «Hara Nik egia esan: Ez da profetarik bere herrian onartua denik. Egiaz esaten dizuet: Bazen emakume alargunik asko Israelen Eliasen garaian, hiru urte eta sei hilabetez euria egin...