Jon Arruti
Fedearen dohaina amarengandik jaso nuen aitaren konplizitatearekin. Nire biografia lehen fede horren hazkundearen historia da, baina haur-fedea izaten jarraitzen dut. Heldutasunean kristau elkarte apal batean aurkitu dut Eliza izateko nire berezko modua. Pertsona laikoa naiz, eta nire bikotekidearekin proiektu bat partekatzen dut, gure seme-alabak Jainkoaren tenplurik nabarmenenak diren familiarena. Partekatutako proiektu honen ordu asko hezkuntzan ematen ditut. Jesus Jauna, salbatu ninduen eta salbatzen nauen nire arroka denaren testigantza emateko leku aproposena dela iruditzen zait. Gainerakoa, inguruan ditudanetaz eta bere magalean jasotzen didan naturaz gozatzea da.

ARTIKULUAK

Apirilak 21

Apirilak 21 Aldi hartan, Emausko ikasleek bidean gertatua kontatu zuten eta nola ezagutu zuten Jauna ogia zatitzean. Horretan ari zirela, Jesus bera agertu zen ikasleen erdian eta esan zien: «Bakea zuei» Haiek, beldur-ikaraz beterik, mamua ikusten ari zirela uste...

Azaroak 16

  Azaroak 16 Aldi hartan, Jesus Jerikon sartu eta herrian barna zihoan. Bazen han Zakeo izeneko gizon bat, zergalari-buru zena, oso aberatsa. Jesus zein zen ikusi nahirik zebilen Zakeo, baina ezin zuen jendetzagatik, txikia baitzen. Lasterka aurrera joan eta...

Azaroak 15

  Azaroak 15 Aldi hartan, Jesus Jerikora hurbildu zelarik, itsu bat zegoen eskean bide-ertzean eseria. Jendea igarotzen sumaturik, zer zen hura galdetu zuen. Jesus Nazaretarra igarotzen zela jakinarazi zioten. Orduan, deiadarka hasi zen: «Jesus, Daviden Seme,...

Azaroak 14

  Azaroak 14 Aldi hartan, Jesusek esan zien ikasleei: «Egun haietan, larrialdi handiaren ondoren, eguzkia ilunduko da, ilargiak ez du argirik emango, izarrak zerutik amiltzen hasiko dira eta ortziak dar-dar egingo du. Orduan, Gizonaren Semea ikusiko dute hodei...

Azaroak 13

  Azaroak 13 Aldi hartan, etengabe egin behar zutela otoitz eta ez zutela etsi behar adierazteko, Jesusek parabola hau esan zien: «Bazen hiri batean epaile bat, ez Jainkoari beldurrik, ez gizakiari begirunerik ez ziona. Bazen hiri berean emakume alargun bat ere....

Azaroak 12

  Azaroak 12 Aldi hartan, Jesusek esan zien ikasleei: «Noeren garaian bezala gertatuko da Gizonaren Semearen garaian ere: jan-edanean zebilen jendea eta ezkondu egiten ziren gizon-emakumeak, Noe ontzian sartu zen eguna arte; baina etorri zen uholdea eta denak...