Jon Arruti
Fedearen dohaina amarengandik jaso nuen aitaren konplizitatearekin. Nire biografia lehen fede horren hazkundearen historia da, baina haur-fedea izaten jarraitzen dut. Heldutasunean kristau elkarte apal batean aurkitu dut Eliza izateko nire berezko modua. Pertsona laikoa naiz, eta nire bikotekidearekin proiektu bat partekatzen dut, gure seme-alabak Jainkoaren tenplurik nabarmenenak diren familiarena. Partekatutako proiektu honen ordu asko hezkuntzan ematen ditut. Jesus Jauna, salbatu ninduen eta salbatzen nauen nire arroka denaren testigantza emateko leku aproposena dela iruditzen zait. Gainerakoa, inguruan ditudanetaz eta bere magalean jasotzen didan naturaz gozatzea da.

ARTIKULUAK

Martxoak 15

Martxoak 15 Aldi hartan, Jesusek esan zien ikasleei: «Ez uste izan Moisesen legea edota profeten esanak baztertzera etorria naizenik; ez naiz baztertzera etorri, beren betera eramatera baizik. Benetan diotsuet: Zeru-lurrek iraungo duten bitartean, legearen letrarik...

Martxoak 14

Martxoak 14 Aldi hartan, hurbildu zitzaion Pedro Jesusi eta galdetu zion: «Jauna, nire senideak bidegabekeriaren bat egiten badit, zenbat aldiz barkatu behar diot? Zazpi aldiz?». Jesusek erantzun zion: «Zazpi aldiz ez, baizik eta zazpitan zazpi mila aldiz. Hain zuzen,...

Martxoak 13

Martxoak 13 Aldi hartan, Jesus Nazaretera joan zen. Eta sinagogan jendeari esan zion: «Hara Nik egia esan: Ez da profetarik bere herrian onartua denik. Egiaz esaten dizuet: Bazen emakume alargunik asko Israelen Eliasen garaian, hiru urte eta sei hilabetez euria egin...

Abenduak 23

  Abenduak 23 Haurra izateko denbora bete zitzaionean, Elisabetek semea izan zuen. Jakin zuten auzokoek eta ahaideek zein erruki handia agertu zion Jaunak, eta zorionak ematen zizkioten. Jaio eta zortzigarren egunera, haurra erdaintzera eraman zuten, eta aitaren...

Urriak 15

  Urriak 15 Aldi hartan, Jesusek esan zuen: «Bedeinkatua Zu, Aita, zeru-lurren Jauna, gauza hauek jakintsuei eta burutsuei gorde eta jende xumeari agertu baitizkiozu. Bai, Aita, hala izan duzu gogoko. Nire Aitak dena eman dit, eta ez du inork Semea ezagutzen,...

Urriak 14

  Urriak 14 Aldi hartan, milaka eta milaka lagun bildu zen, elkar zapaldu beharrean. Jesus hizketan hasi zitzaien, lehenik ikasleei zuzenduz: «Ibili kontuz fariseuen legamiarekin, hau da, itxurazalekeriarekin. Ez dago ezer gordeta agertuko ez denik, ezta ezer...