Igor Goitia
Ez zait batere erraza neure buruaz mintzatzea. Izan ere, akademikotik zein lanbideari dagokionetik, inportanteak dira gero egin ditudan biraketak, are, nik askotan esan ohi dudanez, bizialdi ezberdinak ere izan ditudala sentitu uste izateraino Gazte garaian Deustun enpresaritza ikasketak eginda, bankuen munduan eman nion hasiera nire lan-ibilbideari; handik laster enpresa mundura igaroko nintzen kontabilitate arloan jarduteko. Bai batean, bai bestean, behar nuen lekuan eta egitekoetan ez nengoela gero eta jakitunago, filosofia eta teologia irakurketetan atseden hartu eta asetzen nituen nire zaletasun zein jakin-minak. Horrenbesteraino, ezen garai batetik hara aisialdirako nuen zaletasun horrek harturiko tamainak zein fedeak berak aipatu zaletasun horrek ogibide edota, gutxienez, pisu handiago behar zuela nire bizitzan pentsatzera eraman nindutela. Hori horrela, Erlijio Zientzietako lizentziatura PIO XII. Institutuan egitera animatu nintzen. Horrekin batera ere, ikastetxe batean liburuzain eta erlijio irakasle hasi nintzen. Deustun ere kolaboratzaile hasi nintzen arratsaldez “Ekialde eta Mendebaldea eta bere erlijio tradizioak” ikasgaian Joxe Arregiri laguntzen. Urte batzuk igarota, kolaborazio horretatik Unibertsitatean lanaldi osoago bat Etika Aplikatuko Zentroan lortu nuen Peru Sasiaren taldean eta Etikako klase batzuk ematen. Dena ezin hobeto zihoakidala zirudien horretan, ordura artean, sekulan ezagutu ez nuen izugarrizko antsietate prozesu batean sartu nintzen. Gorputza ari zitzaidan abisatzen eta kasu egin behar izan nion eta Unibertsitatea utzi. Orain berriz ere nengoeneko ikastetxera bueltatu naiz, oraingo honetan administrazioan aritzeko kontable gisa. Ezin gogorragoak egin zaizkidan hiru urteko antsietate prozesu honek ezagutzen ez nuen otoitz-meditaziora eraman nau, berorretan sakontzera, eta, horren bidez, ez bakarrik neure onera bueltatu, baizik eta nire oraingo bizitza xume eta sinplea inoiz pentsatuko ez nukeen modu betean sentitzen. Ibilbidea luzea, agian nengoen lekura bueltatzeko. Beharrezkoa baina emandako buelta. Raimon Panikkerrek ondo zioen moduan; Zer da bada bizitza espirituala? hasierara bueltatzea baino, ibilitako zirkuluaren esperientzia egin ondoren baina.

ARTIKULUAK

Irailak 10

  Irailak 10 Aldi hartan, Jesusek esan zien ikasleei: «Zure senideak bekatu egiten badu zure aurka, zoaz beragana eta zentzarazi bakarrean. Jaramon egiten badizu, irabazia duzu senidea. Jaramonik egiten ez badizu, berriz, har itzazu zeurekin lagun bat edo bi,...

Irailak 9

  Irailak 9 Behin batean, larunbatez gari-soroetan barna zihoan Jesus. Eta ikasleak galburuak moztu, eskuetan aletu eta jaten ari ziren. Fariseu batzuek esan zieten: «Nolatan ari zarete, larunbatez zilegi ez dena egiten?». Jesusek erantzun zien: «Ez al duzue...

Irailak 8

  Irailak 8 Abrahamen eta Daviden ondorengo den Jesu Kristoren jatorriliburua. Abrahamek Isaak sortu zuen, Isaakek Jakob, Jakobek Juda eta haren senideak; Judak Tamarrengandik Fares eta Zara sortu zituen, Faresek Esrom, Esromek Aram, Aramek Aminadab, Aminadabek...

Irailak 7

  Irailak 7 Aldi hartan, jendea gainera zetorkion Jesusi, Jainkoaren hitza entzuteko; Genesaret aintzira-ertzean zegoen Jesus. Bi txalupa ikusi zituen ur-bazterrean geldi; arrantzaleak, ontzietatik jaitsita, sareak garbitzen ari ziren. Igo zen txalupa haietako...

Irailak 6

  Irailak 6 Aldi hartan, Jesus sinagogatik atera eta Simonen etxean sartu zen. Simonen amaginarreba sukar handiaz zegoen, eta haren alde zerbait egiteko eskatu zioten. Orduan, harengana makurturik, zorrotz agindu zion sukarrari, eta sukarrak alde egin zion....

Irailak 5

  Irailak 5 Aldi hartan, Jesus Galileako Kafarnaum hirira jaitsi zen, eta larunbatetan jendeari irakasten zion. Txunditurik zegoen jendea haren irakaspenaz, nagusitasunez hitz egiten baitzuen. Bazen sinagogan espiritu gaiztoaren menpe zegoen gizon bat, eta oihu...