Ez zait axolazertan egiten duzun lan.Jakin nahi dudana hauxe da:zer da atsekabetzen zaituena?Zure nahiak betetzen direla amestera ausartzen zara? Ez zait axolazenbat urte dituzun.Jakin nahi dutprest zaudenergeltzat hartua izatekomaitasunagatik,ametsengatik,edo bizirik...