SAKONDUZ

Fedean hazten laguntzen diguten ezagutzak: espiritualtasuna, historia, teologia, kultura edo gizarte zientziak
San Juan Bagilean

San Juan Bagilean

Euskal urte zaharrak, aro bi baino ez zeuzkan, UDA eta NEGU. Baina denpora eta interkulturalitate bidean, euskaldunok ere lau arotara joan gara…

San Juan Bagilean

Misterioaren lehorraldia

“Harri koskor baten errealitatea bere betean bagenekusa, berorretan Jainkoa, are bere hirutasun-errealitatean ere, genekusake” (El hombre y Dios…)

Gazteak Trajano Enperadoreari bidalitako gutunaren zatia (K.o. 112. urtean)

Maiatz-loreak

Maiatz hitza meilegua dugu baina euskeraz naturara bidean egokitu dugu eta hortik datoz izen hauek: lorail; orril; hostaro. Egokitze horretan…