SAKONDUZ

Fedean hazten laguntzen diguten ezagutzak: espiritualtasuna, historia, teologia, kultura edo gizarte zientziak
Misterioaren lehorraldia

Misterioaren lehorraldia

“Harri koskor baten errealitatea bere betean bagenekusa, berorretan Jainkoa, are bere hirutasun-errealitatean ere, genekusake” (El hombre y Dios…)

Isiltasunetik “Egin gabe egitera”

Maiatz-loreak

Maiatz hitza meilegua dugu baina euskeraz naturara bidean egokitu dugu eta hortik datoz izen hauek: lorail; orril; hostaro. Egokitze horretan…

Isiltasunetik “Egin gabe egitera”

Aste Santua

Gaurko kalendarioa, Gregorianoa dugu. Julio Cesarrek K.a.-ko 46an osatutako egutegia, 1582an Gregorio XIII. Aita Santuak eratu eta kristautu…