OTOIKA

Esker ona, presentzia, nahia, gurtza, eskea eta ekintza: hori guztia eta gehiago da otoitza

Ireki, askatu

Gauza jakina da, Jauna.
Entzun ezin duenak
hitz egiteko ere zailtasunak ditu.
Hori gaur ere halaxe izaten da.
Gizon hura Jesusi eraman zioten…

read more

Liluratu ninduzun

Liluratu ninduzun, Jauna.
Irribarrez egin zenidan so udaberrian
eta horrelaxe hasi zen
gure adiskide eta profeta historia.
Kiskali egin ninduten…

read more

Nire fedea

Gure Aitan sinisten dut.
Gurea dena eta ez nirea.
Zeruetan zaudena.
Izen Santua duzuna.
Lurrean zaudena, zurea den lur honetan nahi gaituzuna…

read more