Rosa Miren Pagola
Rosa Miren Pagola Petrirena. Euskal Hizkuntzalaritzan doktorea, Deustuko Unibertsitateko katedradun emeritua. Kudeaketa arloan, besteak beste, Euskal Gaien Institutuko zuzendaria, Ikasleen eta Hizkuntza Politikako errektoreordea eta Aldezlea izan da. Pedro Fabro Deustuko Unibertsitateko jubilatuen elkarteko lehendakaria. Ikerketa mailan, dialektologia eta euskararen historiografiari buruz idazten du, eta ahozko zein testu idatzien inguruko teknologiak garatzen ditu.

ARTIKULUAK

Abuztuak 13

  Abuztuak 13 Jendea ase ondoren, ontzian sarrarazi zituen Jesusek bere ikasleak eta bere aurretik bestaldera joateko agindu zien, berak jendeari agur egin bitartean. Jendea bidali eta gero, mendira igo zen Jesus bera bakarrik, otoitz egitera. Ilundu zuenean, han...

Abuztuak 12

  Abuztuak 12 Aldi hartan, gizon bat hurbildu zitzaion Jesusi eta, belaunikaturik, esan zion: «Jauna, erruki zakizkio nire semeari; epilepsia ematen dion deabrua du eta gorriak ikusarazten dizkio. Maiz botatzen du sura eta urera. Ekarri diet zure ikasleei, baina...

Abuztuak 11

  Abuztuak 11 Aldi hartan, Jesusek esan zien ikasleei: «Nire ondoren etorri nahi duenak uko egin biezaio bere buruari, har beza bere gurutzea eta jarrai biezat. Izan ere, bere bizia gorde nahi duenak galdu egingo du; bere bizia nigatik galtzen duenak, ordea,...

Abuztuak 10

  Abuztuak 10 Aldi hartan, Jesusek esan zien ikasleei: «Egi-egiaz diotsuet: Garialea, lurrean erori eta hiltzen ez bada, bera bakarrik gelditzen da; baina, hiltzen bada, fruitu asko ematen du. Bere bizia maite duenak galdu egingo du; baina mundu honetan bere...

Abuztuak 9

  Abuztuak 9 Aldi hartan, Jesusek parabola hau esan zien ikasleei: «Zeruetako erreinuarekin, beren kriseiluak eskuetan hartu eta senargaiari bidera irten zitzaizkion hamar neskatxekin bezala gertatzen da. Neskatxetako bost zentzugabeak ziren eta bost zentzudunak....

Abuztuak 8

  Abuztuak 8 Jendea ase ondoren, ontzian sarrarazi zituen Jesusek bere ikasleak eta bere aurretik bestaldera joateko agindu zien, berak jendeari agur egin bitartean. Jendea bidali eta gero, mendira igo zen Jesus bera bakarrik, otoitz egitera. Ilundu zuenean, han...