Rosa Miren Pagola
Rosa Miren Pagola Petrirena. Euskal Hizkuntzalaritzan doktorea, Deustuko Unibertsitateko katedradun emeritua. Kudeaketa arloan, besteak beste, Euskal Gaien Institutuko zuzendaria, Ikasleen eta Hizkuntza Politikako errektoreordea eta Aldezlea izan da. Pedro Fabro Deustuko Unibertsitateko jubilatuen elkarteko lehendakaria. Ikerketa mailan, dialektologia eta euskararen historiografiari buruz idazten du, eta ahozko zein testu idatzien inguruko teknologiak garatzen ditu.

ARTIKULUAK

Apirilak 16

Apirilak 16 Asteko lehen-egunean, ilunabarrean, etxe batean bildurik zeuden ikasleak, ateak itxita, juduen beldurrez. Sartu zen Jesus eta, erdian jarririk, esan zien: «Bakea zuei». Hori esanda, eskuak eta saihetsa erakutsi zizkien. Ikasleak pozez bete ziren, Jauna...

Apirilak 15

Apirilak 15 Asteko lehen-egunean, goizean goiz, pizturik, Jesus Maria Magdalenari, zazpi deabru atera zizkionari, agertu zitzaion aurrena. Hura Jesusekin bizi izan zirenei berri ematera joan zen, triste eta negarrez baitzeuden. Baina haiek, bizi zela eta berak ikusi...

Apirilak 14

Apirilak 14 Aldi hartan, berriro agertu zitzaien Jesus ikasleei Tiberiades itsasertzean. Honela gertatu zen agerpena. Elkarrekin zeuden Simon Pedro, Bikia zeritzan Tomas, Natanael Galileako Kanakoa, Zebedeoren semeak eta beste bi ikasle. Simon Pedrok esan zien:...

Apirilak 13

Apirilak 13 Aldi hartan, Emausko ikasleek bidean gertatua kontatu zuten eta nola ezagutu zuten Jauna ogia zatitzean. Horretan ari zirela, Jesus bera agertu zen ikasleen erdian eta esan zien: «Bakea zuei». Haiek, beldurikaraz beterik, mamua ikusten ari zirela uste...

Apirilak 12

Apirilak 12 Egun hartan bertan, asteko lehen-egunean, Jesusen bi ikasle Emaus izeneko herrixka batera zihoazen, Jerusalemdik hamaika kilometrora. Jerusalemen gertaturiko guztiez mintzo ziren elkarrekin. Eta, hizketan eta eztabaidan ari zirela, Jesus berbera hurbildu...

Apirilak 11

Apirilak 11 Aldi hartan, Maria hilobi ondoan zegoen, kanpoan negarrez. Eta, negarrez zegoela, hilobirantz makurtu zen eta bi aingeru ikusi zituen, zuriz jantziak, Jesusen gorpua egon zen lekuan eserita, bata burualdean eta bestea oinetan. Aingeruek esan zioten: «Zer...