Rosa Miren Pagola
Rosa Miren Pagola Petrirena. Euskal Hizkuntzalaritzan doktorea, Deustuko Unibertsitateko katedradun emeritua. Kudeaketa arloan, besteak beste, Euskal Gaien Institutuko zuzendaria, Ikasleen eta Hizkuntza Politikako errektoreordea eta Aldezlea izan da. Pedro Fabro Deustuko Unibertsitateko jubilatuen elkarteko lehendakaria. Ikerketa mailan, dialektologia eta euskararen historiografiari buruz idazten du, eta ahozko zein testu idatzien inguruko teknologiak garatzen ditu.

ARTIKULUAK

Ekainak 14

  Ekainak 14 Aldi hartan, Jesusek esan zien ikasleei: «Entzuna duzue antzinakoei agindua: “Maita ezazu zeure lagun hurkoa eta gorrota zeure etsaia”. Nik, ordea, hau diotsuet: Maita itzazue zeuen etsaiak eta egin otoitz eraso egiten dizuetenen alde, zeruetan...

Ekainak 13

  Ekainak 13 Aldi hartan, Jesusek esan zien ikasleei: «Entzuna duzue antzinakoei agindua: “Begia begiaren ordain, hortza hortzaren ordain”. Nik, ordea, hau diotsuet: Gaizkileari ez erantzun gaizki; bestela baizik, eskuineko masailean jotzen zaituenari eskaini...

Ekainak 12

  Ekainak 12 Aldi hartan, Jesusek esan zien ikasleei: «Gauza asko dut oraindik zuei esateko, baina oraingoz ez zarete gai ulertzeko. Halere egiaren Espiritua etortzean, hark gidatuko zaituzte egia osoraino. Ez da bere kabuz mintzatuko, baizik eta entzungo duena...

Ekainak 11

  Ekainak 11 Aldi hartan, Jesusek esan zien apostoluei: «Bidean zoaztela, hots egin hurbil dela zeruetako erreinua. Senda itzazue gaixoak, piztu hildakoak, garbitu legenardunak, bota deabruak. Hutsean hartu duzue, eman hutsean. Ez eraman urrerik, ez zilarrik, ez...

Ekainak 10

  Ekainak 10 Aldi hartan, Jesusek esan zien ikasleei: «Entzuna duzue antzinakoei agindua: “Ez egin adulteriorik”. Nik, ordea, hau diotsuet: Emakumeari irrikaz begiratzen dionak egin du jadanik adulterioa bere bihotzean. Eskuineko begia galbide bazaizu, atera eta...

Ekainak 9

  Ekainak 9 Ordua etorri zenean, Jesus mahaian jarri zen apostoluekin eta esan zien: «Banuen gogoa, sufritu aurretik pazko-afari hau zuekin egiteko. Hara zer diotsuedan: ez dut gehiago Pazkoa ospatuko, hau Jainkoarenerreinuan bere betera iritsi arte». Eta...