Rosa Miren Pagola
Rosa Miren Pagola Petrirena. Euskal Hizkuntzalaritzan doktorea, Deustuko Unibertsitateko katedradun emeritua. Kudeaketa arloan, besteak beste, Euskal Gaien Institutuko zuzendaria, Ikasleen eta Hizkuntza Politikako errektoreordea eta Aldezlea izan da. Pedro Fabro Deustuko Unibertsitateko jubilatuen elkarteko lehendakaria. Ikerketa mailan, dialektologia eta euskararen historiografiari buruz idazten du, eta ahozko zein testu idatzien inguruko teknologiak garatzen ditu.

ARTIKULUAK

Abenduak 27

Abenduak 27 Asteko lehen-egunean, Maria Magdalena Simon Pedrogana eta Jesusek maite zuen beste ikasleagana itzuli zen lasterka, eta esan zien: «Eraman egin dute Jauna hilobitik, eta ez dakigu non jarri duten». Atera ziren, orduan, Pedro eta beste ikaslea, eta...

Azaroak 12

  Azaroak 12 Aldi hartan, etengabe egin behar zutela otoitz eta ez zutela etsi behar adierazteko, Jesusek parabola hau esan zien: «Bazen hiri batean epaile bat, ez Jainkoari beldurrik, ez gizakiari begirunerik ez ziona. Bazen hiri berean emakume alargun bat ere....

Azaroak 11

  Azaroak 11 Aldi hartan, Jesusek esan zien ikasleei: «Noeren garaian bezala gertatuko da Gizonaren Semearen garaian ere: jan-edanean zebilen jendea eta ezkondu egiten ziren gizon-emakumeak, Noe ontzian sartu zen eguna arte; baina etorri zen uholdea eta denak...

Azaroak 10

  Azaroak 10 Aldi hartan, Jainkoaren erreinua noiz iritsiko zen galdetu zioten fariseuek Jesusi. Honek erantzun zien: «Jainkoaren erreinua ez da nabarmen etorriko. Ezin esango da: “Hona hemen” edota “hara han”; zeren Jainkoaren erreinua zuen artean baitago...

Azaroak 9

  Azaroak 9 Aldi hartan, hurbil zen juduen Pazko-jaia, eta Jesus Jerusalemera igo zen. Tenpluan idi-, ardi- eta uso-saltzaileak aurkitu zituen, eta diru-trukatzaileak han eserita. Jesusek, lokarriz zartailua eginik, bota egin zituen denak tenplutik, baita ardiak...

Azaroak 8

  Azaroak 8 Aldi hartan, Jaunak esan zien apostoluei: «Emazue, zuetako batek morroia duela soro-lanean edota artzaintzan. Morroia etxeratzean, “hator berehala mahaira” esango ote dio? Ez ote dio beste hau esango: “Presta iezadak afaria, jantzi aurreko mantala eta...