Pello Azpitarte
Pello Azpitarte Iribar 49 urteko donostiarra da. 1995ean jesuita sartu zen Zaragozako nobiziatuan. 1997an botuak egin zituen eta Deustuko Unibertsitatean Teologia eta Filosofia ikasi zuen. Ondoren hiru urte eman zituen Durangoko jesuiten ikastetxean eta 2006an Deustura bueltatu zen lan egitera. Mexikon egonaldi bat egin ondoren Indautxuko ikastetxean beste hiru urtez eman zituen lanean, azkenik 2015ean berriro Deustura itzuliz. Momentu honetan Unibertsitatean Deustu Campuseko zuzendaria da, bertan lau arlo --Fedea, Solidaritatea, Kultura eta Kirola-- bat eginez. UNIJESeko pastoraltza taldearen koordinatzailea da eta heziketan laguntzen du. Indautxuko ikastetxeko Arrupe Elkartean esku hartzen du kontsiliario bezala, gazteekin lan eginez. Tartean doktoretza-tesia idazten ari da. Era berean, Jesusen Lagundiaren MAGIS Espainia Batzordeko kide ere bada. Batzorde horrek Inaziar Gazteen Pastoraltzaren ardura dauka.

ARTIKULUAK

Martxoak 31

Martxoak 31 Asteko lehen egunean, Maria Magdalena hilobira joan zen goizean goiz, artean ilun zegoela, eta harria hilobitik kendua ikusi zuen. Orduan, Simon Pedrogana eta Jesusek maite zuen beste ikasleagana itzuli zen lasterka, eta esan zien: «Eraman egin dute Jauna...

Martxoak 30

Martxoak 30 Larunbata igaro zenean, Maria Magdalenak eta Santiagoren ama Mariak eta Salomek usain gozoko ukenduak erosi zituzten Jesusen gorpua gantzutzeko. Eta asteko lehen-egunean, goizean goiz, eguzkia atera orduko, hilobira joan ziren. Hau ziotsoten elkarri: «Nork...

Martxoak 29

Martxoak 29 Getsemanin, Jesus preso hartu eta loturik eraman.  K Aldi hartan, Jesus eta ikasleak Zedron erreka igaro eta beste aldean zegoen baratze batera sartu ziren. Judasek ere, Jesus salduko zuenak, ezagutzen zuen leku hura, maiz bildua baitzen Jesus han bere...

Martxoak 28

Martxoak 28 Pazko-jaia gainean zen. Jesusek, mundu hau utzi eta Aitagana joateko ordua iritsi zitzaiola jakinik, munduan ziren beretarrak maite izanik, azkenean bete-betean maitatu zituen. Ordurako deabruak sartua zion buruan Simon Iskarioteren seme Judasi Jesus...

Martxoak 27

Martxoak 27 Aldi hartan, Hamabietako batek, Judas Iskariote zeritzanak, apaizburuengana joan eta esan zien: «Zenbat agintzen didazue, Jesus zuei eskura emateagatik?». Haiek zilarrezko hogeita hamar txanpon agindu zioten. Orduz gero, Jesus haiei eskura emateko egokiera...

Martxoak 26

Martxoak 26 Aldi hartan, ikasleekin mahaian eseria zegoela, larritu egin zitzaion Jesusi barrua, eta argi adierazi zien ikasleei: «Egi-egiaz diotsuet: Zuetako batek salduko nau». Ikasleak elkarri begira jarri ziren, zeinaz ari zen asmatu ezinik. Ikasleetako bat,...