Pello Azpitarte
Pello Azpitarte Iribar 49 urteko donostiarra da. 1995ean jesuita sartu zen Zaragozako nobiziatuan. 1997an botuak egin zituen eta Deustuko Unibertsitatean Teologia eta Filosofia ikasi zuen. Ondoren hiru urte eman zituen Durangoko jesuiten ikastetxean eta 2006an Deustura bueltatu zen lan egitera. Mexikon egonaldi bat egin ondoren Indautxuko ikastetxean beste hiru urtez eman zituen lanean, azkenik 2015ean berriro Deustura itzuliz. Momentu honetan Unibertsitatean Deustu Campuseko zuzendaria da, bertan lau arlo --Fedea, Solidaritatea, Kultura eta Kirola-- bat eginez. UNIJESeko pastoraltza taldearen koordinatzailea da eta heziketan laguntzen du. Indautxuko ikastetxeko Arrupe Elkartean esku hartzen du kontsiliario bezala, gazteekin lan eginez. Tartean doktoretza-tesia idazten ari da. Era berean, Jesusen Lagundiaren MAGIS Espainia Batzordeko kide ere bada. Batzorde horrek Inaziar Gazteen Pastoraltzaren ardura dauka.

ARTIKULUAK

Abenduak 26

Abenduak 26 Aldi hartan, Jesusek esan zien apostoluei: «Kontuz jendearekin! Auzitegietara eramango zaituztete eta sinagogetan zigorkatuko; agintarien eta erregeen aurrera eramango zaituztete nigatik, aitormen egin dezazuen haien eta jentilen aurrean. Eramaten...

Azaroak 5

  Azaroak 5 Aldi hartan, Jesusek erantzun zien ikasleei: «Iritsi da Gizonaren Semearen aintza azalduko den ordua. Bene-benetan diotsuet: Gari-alea, lurrean sartu eta hil tzen ez bada, bera bakarrik gelditzen da; hiltzen bada, ordea, fruitu asko ematen du. Bere...

Azaroak 4

  Azaroak 4 Aldi hartan, Jesusek esan zien ikasleei: «Gizon aberats batek etxezain bat zuen, eta hau ondasunak alferrik galtzen ari zitzaiola salatu zioten. Deitu eta esan zion: “Zer da zutaz entzun dudan hori? Emadazu etxezaintzaren kontu, kargutik bota egiten...

Azaroak 3

  Azaroak 3 Aldi hartan, zergalariak eta bekatariak hurbildu ohi zitzaizkion Jesusi, entzutera. Eta fariseuak eta lege-maisuak marmarrean hasi ziren, esanez: «Honek on gi hartzen ditu bekatariak, eta jan ere egiten du haiekin». Orduan, parabola hau esan zien...

Azaroak 2

  Azaroak 2 Eguerdian lurralde hura guztia ilunpean gelditu zen, arratsalde erdia arte. Eta arratsalde erdian Jesusek oihu handiz esan zuen: «Eloi, Eloi, lema sabaktani» –hau da: «Ene Jainko, ene Jainko, zergatik utzi nauzu eskutik?»– Han zeuden batzuek, hau...

Azaroak 1

  Azaroak 1 Aldi hartan, jendetza ikusirik, Jesus mendira igo zen. Eseri eta ikasleak inguratu zitzaizkion. Orduan, honela hasi zitzaien irakasten: «Zorionekoak gogoz behartsu direnak, berena baitute Jainkoaren erreinua. Zorionekoak atsekabe-tuak, beraiek baititu...