Pedro Uranga
Ulertzea bilatzen duen fededun bekataria naiz. Bihotzaren irrikatik sortutako galderen bideetan erromes, Jainkoaren eta bizitzaren misterioan murgiltzen gaituzten galderek bihotz berritzeko eremu zabala eskaintzen baitizkigute. Behin eta berriro egin beharreko galderen bidez erakartzen gaitu, gure giza misterioa argitzen duen Jainkoaren Semeak, Espiritua dugula gidari. Donostiako elizbarrutiko semea: jaioberritan, 1975 urtean, bataiatua. Jainkoaren Herriaren zerbitzura, 2004 urtean, apaiztua. Arrasaten, Erroman eta Azpeitian hainbat urte eman ondoren, Amasa-Villabona, Asteasu eta Larraulgo parrokietan nabil, parroko ardura hartuta, graziazko garai erabakigarri eta gogor honen erdian, aintza nekaldiaren bidetik datorrela ikasten. Teologia irakaslearen misioan ere saiatzen naiz, Donostiako Pio XII Erlijio Zientzietako Goi Ikastegian eta Gasteizko Teologia Fakultatean, erantzunek gordetzen dituzten galderen bila eta galdetzera bizkortzen gaituen Espirituari esaneko izaten saiatzen. Eutsi goiari!

ARTIKULUAK

Ekainak 16

  Ekainak 16 Aldi hartan, Jesusek esan zion jendeari: «Jainkoaren erreinua gizonak lurrean hazia ereitean gertatu ohi denaren antzekoa da; hura lo nahiz iratzarririk egon, gau eta egun, hazia erne eta garatu egiten da, hark nola ez dakiela. Lurrak berez ematen du...

Ekainak 15

  Ekainak 15 Aldi hartan, Jesusek esan zien ikasleei: «Entzuna duzue antzinakoei agindu zitzaiena: “Ez egin gezurrezko zinik”, eta “bete Jaunari egindako zinak”. Nik, ordea, hau diotsuet: Ez egin inolako zinik, ez zeruagatik, Jainkoaren tronua baita; ez...

Ekainak 14

  Ekainak 14 Aldi hartan, Jesusek esan zien ikasleei: «Entzuna duzue antzinakoei agindua: “Ez egin adulteriorik”. Nik, ordea, hau diotsuet: Emakumeari irrikaz begiratzen dionak egin du jadanik adulterioa bere bihotzean. Eskuineko begia galbide bazaizu, atera eta...

Ekainak 13

  Ekainak 13 Aldi artan, Jesusek esan zien ikasleei: «Jainkoaren nahia lege-maisuek eta fariseuek baino hobeki betetzen ez baduzue, ez zarete sartuko zeruetako erreinuan. Entzuna duzue antzinakoei agindua: “Ez hil inor”, eta norbait hiltzen duena errudun izango...

Ekainak 12

  Ekainak 12 Aldi hartan, Jesusek esan zien ikasleei: «Ez uste izan Moisesen legea edota profeten esanak baztertzera etorria naizenik; ez naiz baztertzera etorri, beren betera eramatera baizik. Benetan diotsuet: Zeru-lurrek iraungo duten bitartean, legearen...

Ekainak 11

  Ekainak 11 Aldi hartan, Jesusek esan zien apostoluei: «Bidean zoaztela, hots egin hurbil dela zeruetako erreinua. Senda itzazue gaixoak, piztu hildakoak, garbitu legenardunak, bota deabruak. Hutsean hartu duzue, eman hutsean. Ez eraman urrerik, ez zilarrik, ez...