Pedro Uranga
Ulertzea bilatzen duen fededun bekataria naiz. Bihotzaren irrikatik sortutako galderen bideetan erromes, Jainkoaren eta bizitzaren misterioan murgiltzen gaituzten galderek bihotz berritzeko eremu zabala eskaintzen baitizkigute. Behin eta berriro egin beharreko galderen bidez erakartzen gaitu, gure giza misterioa argitzen duen Jainkoaren Semeak, Espiritua dugula gidari. Donostiako elizbarrutiko semea: jaioberritan, 1975 urtean, bataiatua. Jainkoaren Herriaren zerbitzura, 2004 urtean, apaiztua. Arrasaten, Erroman eta Azpeitian hainbat urte eman ondoren, Amasa-Villabona, Asteasu eta Larraulgo parrokietan nabil, parroko ardura hartuta, graziazko garai erabakigarri eta gogor honen erdian, aintza nekaldiaren bidetik datorrela ikasten. Teologia irakaslearen misioan ere saiatzen naiz, Donostiako Pio XII Erlijio Zientzietako Goi Ikastegian eta Gasteizko Teologia Fakultatean, erantzunek gordetzen dituzten galderen bila eta galdetzera bizkortzen gaituen Espirituari esaneko izaten saiatzen. Eutsi goiari!

ARTIKULUAK

Abenduak 19

  Abenduak 19 Judeako errege Herodesen egunetan, bazen Zakarias izeneko apaiz bat, Abiaren apaiz-sailekoa; haren emaztea Aaronen ondorengoa zen eta Elisabet zuen izena. Biak zintzoak ziren Jainkoaren aurrean, eta Jaunaren agindu eta lege guztiak huts egin gabe...

Irailak 16

  Irailak 16 Aldi hartan, herriz herri eta auzorik auzo ibili zen Jesus, Jainkoaren erregetzaren Berri Ona hots egiten. Berekin zituen Hamabiak, baita espiritu gaiztoetatik eta gaitzetatik sendatua zuen zenbait emakume ere: Maria Magdalena –honengandik zazpi...

Irailak 15

  Irailak 15 Jesusen gurutzearen ondoan zeuden haren ama, amaren ahizpa, Maria Kleofasen emaztea, eta Magdalako Maria. Jesusek, bere ama eta honen ondoan maite zuen ikaslea ikusirik, esan zion amari: «Emakume, horra hor zure semea». Gero, ikasleari esan zion:...

Irailak 14

  Irailak 14 Aldi hartan, Jesusek esan zion Nikodemori: «Ez da inor zerura igo zerutik jaitsi zena baizik, Gizonaren Semea. Moisesek basamortuan brontzezko sugea altxatu zuen bezala, hala izan behar du altxatua Gizonaren Semeak, harengan sinesten duten guztiek...

Irailak 13

  Irailak 13 Aldi hartan, Nain izeneko herrira joan zen Jesus, bere ikasleak eta jende asko lagun zituela. Herriko sarrerara hurbildu zenean, hildak bat, ama alargun baten seme bakarra, zeramaten lur ematera. Herriko jende asko zihoan amarekin. Hau ikustean,...

Irailak 12

  Irailak 12 Aldi hartan, Jesus, herriari egindako hitzaldia amaiturik, Kafarnaumen sartu zen. Bazen han erromatar ehuntari bat, eta honek morroi bat zuen, oso maitea; morroia gaizki zegoen, hilzorian. Ehuntariak, Jesusen berri entzunik, judu buruzagi batzuk...