Pakea Murua
Villabonatarra naiz (Gipuzkoarra). Bihotzez euskalduna eta aldi berean munduko hiritarra sentitzen naiz. Aspalditxotik Jesusen Alaben Kongregazioko kidea naiz. Natura izugarri baloratu eta gozatzen dut. Lanbideari dagokionez, nire bizitzako urte gehienak irakasle eta pastoraltza arloan dihardut. Bizi dudan espiritualitateari dagokionez, Nazareteko Jesusen jarraitzailea sentitzen naiz. Eguneroko bizitzan, nire izena izana izatea desio dut. Inaziotar espiritualitatearekin asko sintonizatzen dut eta aldi berean beste espiritualitateetara irekia sentitzeaz gain, ezagutu eta sakontzea gustukoa dut. Inaziok proposatutako Gogo Jardunetako (modalitate desberdinetan) esperientzia orientatuz eta bide-lagun izanez asko disfrutatzen dut.

ARTIKULUAK

Urriak 8

  Urriak 8 Aldi hartan, Jesus gauza hauek jendeari esaten ari zela, emakume batek jendartetik deiadarka esan zuen: «Zorionekoa sabelean eraman zintuen eta bularra eman zizun emakumea!». Baina Jesusek esan zuen: «Hobeki esan, zorionekoak Jainkoaren hitza entzuten...

Urriak 7

  Urriak 7 Aldi hartan, Jesusek deabru bat bota ondoren, jendarteko batzuek zioten: «Deabruen buruzagi den Beeltzebulen indarrez botatzen ditu honek deabruak». Beste batzuek, azpikeriaz, Jainkoagandiko seinale bat eskatzen zioten. Igarri zizkien Jesusek beren...

Urriak 6

  Urriak 6 Aldi hartan, Jesus otoitzean ari zen leku batean; bukatu zuenean, ikasleetako batek esan zion: «Jauna, irakats iezaguzu otoitz egiten, Joanek bere ikasleei irakatsi zien bezala». Jesusek esan zien: «Otoitz egitean, esazue: “Aita, santu izan bedi zure...

Urriak 5

  Urriak 5 Aldi hartan, Jesusek esan zien ikasleei: «Eskatu, eta emango dizue Jainkoak; bilatu, eta aurkituko duzue; jo atea, eta zabalduko dizue; eskatzen duenak hartu egiten baitu, bilatzen duenak aurkitzen, eta atea jotzen duenari zabaldu egiten baitzaio....

Urriak 4

  Urriak 4 Aldi hartan, Jesus herrixka batean sartu zen, eta Marta zeritzan emakume batek etxean hartu zuen. Bazuen honek Maria izeneko ahizpa bat, eta hau, Jaunaren oinetan eserita, haren hitza entzuten zegoen. Marta, berriz, lanpetua zebilen etxeko zereginetan....

Urriak 3

  Urriak 3 Aldi hartan, lege-maisu batek jaiki eta azpikeriaz galdetu zion Jesusi: «Maisu, zer egin behar dut ondaretzat betiko bizia jasotzeko? Jesusek esan zion: «Zer dago idatzia Moisesen legean? Zer irakurtzen duzu?». Hark erantzun: «Maita ezazu Jauna zeure...