Pakea Murua
Villabonatarra naiz (Gipuzkoarra). Bihotzez euskalduna eta aldi berean munduko hiritarra sentitzen naiz. Aspalditxotik Jesusen Alaben Kongregazioko kidea naiz. Natura izugarri baloratu eta gozatzen dut. Lanbideari dagokionez, nire bizitzako urte gehienak irakasle eta pastoraltza arloan dihardut. Bizi dudan espiritualitateari dagokionez, Nazareteko Jesusen jarraitzailea sentitzen naiz. Eguneroko bizitzan, nire izena izana izatea desio dut. Inaziotar espiritualitatearekin asko sintonizatzen dut eta aldi berean beste espiritualitateetara irekia sentitzeaz gain, ezagutu eta sakontzea gustukoa dut. Inaziok proposatutako Gogo Jardunetako (modalitate desberdinetan) esperientzia orientatuz eta bide-lagun izanez asko disfrutatzen dut.

ARTIKULUAK

Martxoak 3

Martxoak 3 Aldi hartan, hurbil zen juduen Pazko-jaia, eta Jesus Jerusalemera igo zen. Tenpluan idi-, ardi- eta uso-saltzaileak aurkitu zituen, eta diru-trukatzaileak han eserita. Jesusek, lokarriz zartailua eginik, bota egin zituen denak tenplutik, baita ardiak eta...

Martxoak 2

Martxoak 2 Aldi hartan, zergalariak eta bekatariak hurbildu ohi zitzaizkion Jesusi, entzutera. Eta fariseuak eta lege-maisuak marmarrean hasi ziren, esanez: «Honek ongi hartzen ditu bekatariak, eta jan ere egiten du haiekin». Orduan, parabola hau esan zien Jesusek:...

Martxoak 1

Martxoak 1 Aldi hartan, Jesusek esan zien apaizburuei eta herriko zaharrei: «Entzun parabola hau: Behin batean, nagusi batek mahastia landatu zuen eta hesiz inguratu; bertan dolarea egin eta dorrea eraiki zuen; gero, nekazari batzuei errentan utzirik, urrutira joan...

Otsailak 29

Otsailak 29 Aldi hartan, honela mintzatu zitzaien Jesus fariseuei: «Bazen gizon aberats bat, purpuraz eta liho finez jantzi eta egunero festa ederrak egiten zituena. Lazaro izeneko eskale bat, berriz, aberatsaren etxe-atarian etzanda egoten zen, zauriz josia; gogotsu...

Otsailak 28

Otsailak 28 Aldi hartan, Jesusek, Jerusalemera igotzen ari zela, hamabi ikasleak aparte hartu eta esan zien bidean: «Begira, Jerusalemera igotzen ari gara eta Gizonaren Semea apaizburuen eta lege- maisuen esku utziko dute, heriotzara kondenatuko dute eta atzerritarren...

Otsailak 27

Otsailak 27 Aldi hartan, honela mintzatu zitzaien Jesus jendetzari eta ikasleei: «Lege-maisuak eta fariseuak Moisesen maisu-aulkian eseriak daude. Egizue, beraz, eta bete haiek esandako guztia; baina ez egin egiten dutena; esan, esaten baitute, baina egiten ez. Zama...