Pakea Murua
Villabonatarra naiz (Gipuzkoarra). Bihotzez euskalduna eta aldi berean munduko hiritarra sentitzen naiz. Aspalditxotik Jesusen Alaben Kongregazioko kidea naiz. Natura izugarri baloratu eta gozatzen dut. Lanbideari dagokionez, nire bizitzako urte gehienak irakasle eta pastoraltza arloan dihardut. Bizi dudan espiritualitateari dagokionez, Nazareteko Jesusen jarraitzailea sentitzen naiz. Eguneroko bizitzan, nire izena izana izatea desio dut. Inaziotar espiritualitatearekin asko sintonizatzen dut eta aldi berean beste espiritualitateetara irekia sentitzeaz gain, ezagutu eta sakontzea gustukoa dut. Inaziok proposatutako Gogo Jardunetako (modalitate desberdinetan) esperientzia orientatuz eta bide-lagun izanez asko disfrutatzen dut.

ARTIKULUAK

Azaroak 5

  Azaroak 5 Aldi hartan, Jesus honela mintzatu zitzaien jendetzari eta ikasleei: «Lege-maisuak eta fariseuak Moisesen maisu-aulkian eseriak daude. Egizue, beraz, eta bete haiek esandako guztia; baina ez egin egiten dutena; esan, esaten baitute, baina egin ez....

Azaroak 4

  Azaroak 4 Aldi hartan, larunbat batean, fariseu-buruetako baten etxera joan zen Jesus bazkaltzera, eta fariseuak zelatan zegozkion. Ohartu zen Jesus gonbidatuek aurreneko jarlekuak hartzen zituztela eta ohar hauek egin zizkien: «Ezteietara gonbidatzen...

Azaroak 3

  Azaroak 3 Aldi hartan, larunbat batean, fariseu-buruetako baten etxera joan zen Jesus bazkaltzera, eta fariseuak zelatan zegozkion. Ur-mina zuen gizon bat zegoen han Jesusen aurrean. Jesusek, orduan, lege-maisu eta fariseuei galdetu zien: «Zilegi da larunbatez...

Azaroak 2

  Azaroak 2 Eguerdian lurralde hura guztia ilunpean gelditu zen, arratsalde erdia arte. Eta arratsalde erdian Jesusek oihu handiz esan zuen: «Eloi, Eloi, lema sabaktani» –hau da: «Ene Jainko, ene Jainko, zergatik utzi nauzu eskutik?»–. Han zeuden batzuek, hau...

Azaroak 1

  Azaroak 1 Aldi hartan, jendetza ikusirik, Jesus mendira igo zen. Eseri eta ikasleak inguratu zitzaizkion. Orduan, honela hasi zitzaien irakasten: «Zorionekoak gogoz behartsu direnak, berena baitute Jainkoaren erreinua. Zorionekoak atsekabetuak, beraiek baititu...

Urriak 31

  Urriak 31 Aldi hartan, Jesusek esan zion jendeari: «Zeren irudiko da Jainkoaren erreinua? Zeren antzekoa dela esango nuke? Gizon batek bere baratzean botatzen duen mostaza-haziaren antzekoa da: hazten da eta zuhaitz egiten, eta txoriek haren adarretan egiten...