Mikel Iraundegi
Mikel Iraundegi Atxabal naiz, Donostian jaioa eta Antiguoko Sánchez Sebastian Martiria parrokian bataiatuta. Ezkonduta nago eta Irunen bizi gara harreran daukagun alabarekin. Diakono iraunkorra naiz eta Donostiako elizbarrutian egiten dut lan esparru desberdinetan: Pio XII Erlijio Zientzietako Institutuko zuzendaritzan eta Elizbarrutiko Katekesiko eta Familia Pastoraltzako arduran. Teologian lizentziatua naiz eta Kateketikako ikasketak burutu nituen Madrilen San Pio X Institutuan (La Salle). Jainkoari eskertuta proiektu honetan parte hartzeko eman didan aukeragatik.

ARTIKULUAK

Urtarrilak 29

  Urtarrilak 29 Aldi hartan, jendetza ikusirik, Jesus mendira igo zen. Eseri eta ikasleak inguratu zitzaizkion. Orduan, honela hasi zitzaien irakasten: «Zorionekoak gogoz behartsu direnak, berena baitute Jainkoaren erreinua. Zorionekoak atsekabetuak, beraiek...

Urtarrilak 28

  Urtarrilak 28 Egun hartan, ilunabarrean, Jesusek esan zien ikasleei: «Goazen uraz beste aldera». Eta jendea utzi eta ontzian eraman zuten, zegoen bezala. Beste ontzi batzuek ere jarraitu zioten. Haize-ekaitz handia sortu zen, eta ontzi barruraino sartzen ziren...

Urtarrilak 27

  Urtarrilak 27 Aldi hartan, Jesusek esan zion jendeari: «Jainkoaren erreinua, lurrean hazia ereiten duen gizonaren antzekoa da: gizona lo dago gauez eta jaikitzen da goizean; hazia ernetzen da eta hazten doa, eta gizonak ez daki nola. Bere-berez ematen du lurrak...

Urtarrilak 26

  Urtarrilak 26 Aldi hartan, Jesusek esan zion jendeari: «Lakaripean edota ohe azpian ipintzeko pizten ote da kriseilua? Ez ote da argimutilaren gainean ipintzeko pizten? Izan ere, ez dago ezer gordea agertuko ez denik, ezta ezkutuan ere argitaratuko ez denik....

Urtarrilak 25

  Urtarrilak 25 Aldi hartan, Jesus Hamaikei agertu eta esan zien: «Zoazte mundo guztira eta hots egin Berri Ona izaki guztiei. Sinetsi eta bataiatzen dena salbatuko da; sinesten ez duena, berriz, kondenatuko. Sinesten dutenek seinale hauek izango dituzte lagun:...

Urtarrilak 24

  Urtarrilak 24 Aldi hartan, etorri ziren Jesusen ama eta senideak, eta, kanpoan gelditurik, deiarazi zuten. Jesusek bere inguruan eseria zeukan jendetaldea, eta esan zioten: «Hor dituzu kanpoan zeure ama eta senideak, zure bila». Jesusek erantzun zuen: «Nortzuk...