Mikel Iraundegi
Mikel Iraundegi Atxabal naiz, Donostian jaioa eta Antiguoko Sánchez Sebastian Martiria parrokian bataiatuta. Ezkonduta nago eta Irunen bizi gara harreran daukagun alabarekin. Diakono iraunkorra naiz eta Donostiako elizbarrutian egiten dut lan esparru desberdinetan: Pio XII Erlijio Zientzietako Institutuko zuzendaritzan eta Elizbarrutiko Katekesiko eta Familia Pastoraltzako arduran. Teologian lizentziatua naiz eta Kateketikako ikasketak burutu nituen Madrilen San Pio X Institutuan (La Salle). Jainkoari eskertuta proiektu honetan parte hartzeko eman didan aukeragatik.

ARTIKULUAK

Maiatzak 28

Maiatzak 28 Asteko lehen-egunean, ilunabarrean, etxe batean bildurik zeuden ikasleak, ateak itxita, juduen beldurrez. Sartu zen Jesus eta, erdian jarririk, esan zien: «Bakea zuei». Hori esanda, eskuak eta saihetsa erakutsi zizkien. Ikasleak pozez bete ziren, Jauna...

Maiatzak 27

Maiatzak 27 Aldi hartan, Pedrok, itzuli eta Jesusek maite zuen ikaslea ondoren zetorrela ikusi zuen, afarikoan, Jesusen bular gainean jarririk, «Jauna, nor da salduko zaituena?», galdetu ziona. Hura ikusi zuenean, bada, Pedrok galdetu zion Jesusi: «Jauna, eta hori...

Maiatzak 26

Maiatzak 26 Jesusek, ikasleei agertu eta haiekin gosaldu ondoren, esan zion Simon Pedrori: «Simon, Joanen semea, hauek baino maiteago al nauzu?». Hark erantzun: «Bai, Jauna, badakizu maite zaitudala». Jesusek, orduan: «Bazka itzazu nire bildotsak». Bigarrenez galdetu...

Maiatzak 25

Maiatzak 25 Aldi hartan, Jesusek begiak zerura jaso eta honela egin zuen otoitz: «Aita santu hori, ez dut erregutzen hauen alde bakarrik, baita hauen hitzaren bidez nigan sinetsiko dutenen alde ere. Egizu denak bat izan daitezela. Aita, Zu nirekin eta Ni zurekin biok...

Maiatzak 24

Maiatzak 24 Aldi hartan, Jesusek begiak zerura jaso eta honela egin zuen otoitz: «Aita santu horrek, zaindu itzazu zeure ahalmenaz Zeuk eman dizkidazunok, bat izan daitezen Gu Geu bat garen bezala. Hauekin izan naizen bitartean, Nik zaindu ditut zeure izenean eman...

Maiatzak 23

Maiatzak 23 Aldi hartan, Jesusek begiak zerura jaso eta esan zuen: «Aita, iritsi da ordua. Ager ezazu zeure Semearen aintza, Semeak zure aintza ager dezan. Gizon-emakume guztien gain aginpidea eman diozunez gero, betiko bizia eman diezaiela Zuk berari emandakoei. Hau...