Mikel Iraundegi
Mikel Iraundegi Atxabal naiz, Donostian jaioa eta Antiguoko Sánchez Sebastian Martiria parrokian bataiatuta. Ezkonduta nago eta Irunen bizi gara harreran daukagun alabarekin. Diakono iraunkorra naiz eta Donostiako elizbarrutian egiten dut lan esparru desberdinetan: Pio XII Erlijio Zientzietako Institutuko zuzendaritzan eta Elizbarrutiko Katekesiko eta Familia Pastoraltzako arduran. Teologian lizentziatua naiz eta Kateketikako ikasketak burutu nituen Madrilen San Pio X Institutuan (La Salle). Jainkoari eskertuta proiektu honetan parte hartzeko eman didan aukeragatik.

ARTIKULUAK

Irailak 1

  Irailak 1 Aldi hartan, jendea gainera zetorkion Jesusi, Jainkoaren hitza entzuteko; Genesaret aintzira-ertzean zegoen Jesus. Bi txalupa ikusi zituen ur-bazterrean geldi; arrantzaleak, ontzietatik jaitsita, sareak garbitzen ari ziren. Igo zen txalupa haietako...

Abuztuak 31

  Abuztuak 31 Aldi hartan, Jesus sinagogatik atera eta Simonen etxean sartu zen. Simonen amaginarreba sukar handiaz zegoen, eta haren alde zerbait egiteko eskatu zioten. Orduan, harengana makurturik, zorrotz agindu zion sukarrari, eta sukarrak alde egin zion....

Abuztuak 30

  Abuztuak 30 Aldi hartan, Jesus Galileako Kafarnaum hirira jaitsi zen, eta larunbatetan jendeari irakasten zion. Txunditurik zegoen jendea haren irakaspenaz, nagusitasunez hitz egiten baitzuen. Bazen sinagogan espiritu gaiztoaren menpe zegoen gizon bat, eta oihu...

Abuztuak 29

  Abuztuak 29 Aldi hartan, Herodesek Joan harrapatu eta kartzelan lotua zuen, Herodias zela eta. Herodesen anaia Feliperen emaztea zen Herodias, baina Herodesek bere emaztetzat hartua zuen, eta Joanek esaten zion: «Ez zaizu zilegi zeure anaiaren emaztea...

Abuztuak 28

  Uztailak 28 Aldi hartan, larunbat batean, fariseu-buruetako baten etxera joan zen Jesus bazkaltzera, eta fariseuak zelatan zegozkion. Ohartu zen Jesus gonbidatuek aurreneko jarlekuak hartzen zituztela eta ohar hauek egin zizkien: «Ezteietara gonbidatzen...

Abuztuak 27

  Abuztuak 27 Aldi hartan, Jesusek parabola hau esan zien ikasleei: «Gizon batek, urrutira joaterakoan, bere morroiei dei egin eta bere ondasunak utzi zizkien. Bati bost talentu eman zizkion, beste bati bi, beste bati bakarra; bakoitzari bere trebetasunaren...