Mikel Iraundegi
Mikel Iraundegi Atxabal naiz, Donostian jaioa eta Antiguoko Sánchez Sebastian Martiria parrokian bataiatuta. Ezkonduta nago eta Irunen bizi gara harreran daukagun alabarekin. Diakono iraunkorra naiz eta Donostiako elizbarrutian egiten dut lan esparru desberdinetan: Pio XII Erlijio Zientzietako Institutuko zuzendaritzan eta Elizbarrutiko Katekesiko eta Familia Pastoraltzako arduran. Teologian lizentziatua naiz eta Kateketikako ikasketak burutu nituen Madrilen San Pio X Institutuan (La Salle). Jainkoari eskertuta proiektu honetan parte hartzeko eman didan aukeragatik.

ARTIKULUAK

Irailak 24

  Irailak 24 Aldi hartan, Jesusek parabola hau esan zien ikasleei: «Zeruetako erreinuarekin mahasti-nagusiarekin bezala gertatzen da. Goizean goiz bere mahastirako langile bila atera zen. Eguneko lansaria zilarrezko txanpon batean hizketatu ondoren, mahastira...

Irailak 23

  Irailak 23 Aldi hartan, herri guztietatik jendetza handia bildu zitzaion batean, Jesusek parabola hau esan zien: «Behin batean, atera zen ereilea hacia ereitera. Ereitean, zenbait ale bide-bazterrean erori zen, eta zapaldu egin zuten eta txoriek jan. Beste...

Irailak 22

  Irailak 22 Aldi hartan, herriz herri eta auzorik auzo ibili zen Jesus, Jainkoaren erregetzaren Berri Ona hots egiten. Berekin zituen Hamabiak, baita espiritu gaiztoetatik eta gaitzetatik sendatua zuen zenbait emakume ere: Maria Magdalena –honengandik zazpi...

Irailak 21

  Irailak 21 Aldi hartan, Jesusek, bidez zihoala, Mateo zeritzan gizon bat ikusi zuen zergak biltzeko mahaian eseririk, eta esan zion: «Jarraitu niri». Mateok zutitu eta jarraitu zion. Geroago, Jesus mahaian zegoen Mateoren etxean; beste zergalari eta bekatari...

Irailak 20

  Irailak 20 Aldi hartan, Jesusek esan zuen: «Norekin konparatuko nuke gizaldi honetako jendea? Noren antzekoa da? Plazan eserita dauden haurren antzekoa da, honela oihu egiten baitiete batzuek besteei: “Soinua jo dizuegu, eta zuek dantzarik ez; hiletak jo, eta...

Irailak 19

  Irailak 19 Aldi hartan, Nain izeneko herrira joan zen Jesus, bere ikasleak eta jende asko lagun zituela. Herriko sarrerara hurbildu zenean, hildako bat, ama alargun baten seme bakarra, zeramaten lur ematera. Herriko jende asko zihoan amarekin. Hau ikustean,...