Mikel Iraundegi
Mikel Iraundegi Atxabal naiz, Donostian jaioa eta Antiguoko Sánchez Sebastian Martiria parrokian bataiatuta. Ezkonduta nago eta Irunen bizi gara harreran daukagun alabarekin. Diakono iraunkorra naiz eta Donostiako elizbarrutian egiten dut lan esparru desberdinetan: Pio XII Erlijio Zientzietako Institutuko zuzendaritzan eta Elizbarrutiko Katekesiko eta Familia Pastoraltzako arduran. Teologian lizentziatua naiz eta Kateketikako ikasketak burutu nituen Madrilen San Pio X Institutuan (La Salle). Jainkoari eskertuta proiektu honetan parte hartzeko eman didan aukeragatik.

ARTIKULUAK

Maiatzak 19

Maiatzak 19 Asteko lehen-egunean, ilunabarrean, etxe batean bildurik zeuden ikasleak, ateak itxita, juduen beldurrez. Sartu zen Jesus eta, erdian jarririk, esan zien: «Bakea zuei». Hori esanda, eskuak eta saihetsa erakutsi zizkien. Ikasleak pozez bete ziren, Jauna...

Maiatzak 18

Maiatzak 18 Aldi hartan, Pedrok, itzuli eta Jesusek maite zuen ikaslea ondoren zetorrela ikusi zuen, afarikoan, Jesusen bular gainean jarririk, «Jauna, nor da salduko zaituena?», galdetu ziona. Hura ikusi zuenean, bada, Pedrok galdetu zion Jesusi: «Jauna, eta hori...

Maiatzak 17

Maiatzak 17 Jesusek, ikasleei agertu eta haiekin gosaldu ondoren, esan zion Simon Pedrori: «Simon, Joanen semea, hauek baino maiteago al nauzu?». Hark erantzun: «Bai, Jauna, badakizu maite zaitudala». Jesusek, orduan: «Bazka itzazu nire bildotsak». Bigarrenez galdetu...

Maiatzak 16

Maiatzak 16 Aldi hartan, Jesusek begiak zerura jaso eta honela egin zuen otoitz: «Aita santu hori, ez dut erregutzen hauen alde bakarrik, baita hauen hitzaren bidez nigan sinetsiko dutenen alde ere. Egizu denak bat izan daitezela. Aita, Zu nirekin eta Ni zurekin biok...

Maiatzak 15

Maiatzak 15 Aldi hartan, Jesusek begiak zerura jaso eta honela egin zuen otoitz: «Aita santu horrek, zaindu itzazu zeure ahalmenaz Zeuk eman dizkidazunok, bat izan daitezen Gu Geu bat garen bezala. Hauekin izan naizen bitartean, Nik zaindu ditut zeure izenean eman...

Maiatzak 14

Maiatzak 14 Aldi hartan, Jesusek esan zien ikasleei: «Aitak Ni maite izan nauen bezala, halaxe maite izan zaituztet Nik ere zuek; iraun tinko nire maitasunean. Nire aginduak betetzen badituzue, nire maitasunean iraungo duzue, Nik ere, Aitaren aginduak bete ditudalako,...