Astindu nazazu, Jauna, behin eta berriro. Behar dut.Erakutsi zaitez beti originala nire aurrean.Desinstala nazazu nire erosotasunaz eta segurtasunaz.Gogoratu inoiz ez zaitudala erabat ulertuko.Lagundu nazazu Zu modu berrietan hartzen.Erakuts iezadazu zure ekintzari...