Marisabel Albizu
Marisabel Albizu naiz, Probidentzia Andre Mariaren kongregazioko erlijiosa. Hezkuntzak eskuragarri jartzen dizkigun aukerek mundua hobeagoa egiten dutela eta, hezkuntzan -era ezberdinetako eremuetan – murgiltzen naiz. Azken denboraldian bihotza izen berriz betetzen. Elkarri entzunez sortutako bizipenez blai. Emakume gaztetxoak jasan dituzten biolentzien testigu. Ordu oroko kezkak: Pertsona guztiek duintasunez bizi daitezen, Jaungoikoaren aztarnekin topo egitea eta lanean gure garaian igar daitezen.

ARTIKULUAK

Abenduak 18

  Abenduak 18 Jesu Kristoren jaiotza honela gertatu zen: Jesusen ama Maria, Joserekin ezkontzeko hitzemana zegoela, elkarrekin bizi izan baino lehen, haurdun aurkitu zen Espiritu Santuaren egitez. Haren senar Josek, gizon zintzoa baitzen eta ez baitzuen bere...

Zure besarkada

Hasierako hasieranbiltzen gaituzu baitazereginen ingurumarian.Betikoak,berriak,egunerokoak,aldi baterakoak,betirakoak diren zereginak,jartzen dizkiguzu esku-buru-bihotz artean. BESARKADA estu batekanimatzen gaitu,betikoak,berriak,egunerokoak,aldi...

Irailak 8

  Irailak 8 Abrahamen eta Daviden ondorengo den Jesu Kristoren jatorri-liburua. Abrahamek Isaak sortu zuen, Isaakek Jakob, Jakobek Juda eta haren senideak; Judak Tamarrengandik Fares eta Zara sortu zituen, Faresek Esrom, Esromek Aram, Aramek Aminadab, Aminadabek...

Irailak 7

  Irailak 7 Aldi hartan, Jesusek, ikasleei begira, esan zien: «Zorionekoak behartsuok, zuena baita Jainkoaren erreinua. Zorionekoak orain gose zaretenok, aseko baitzaituzte Jainkoak. Zorionekoak orain negar egiten duzuenok, barre egingo baituzue. Zorionekoak...

Irailak 6

  Irailak 6 Aldi hartan, Jesus mendira joan zen otoitz egitera, eta Jainkoari otoitzean igaro zuen gaua. Eguna argitu zuenean, ikasleei deitu eta haietako hamabi aukera tu zituen, eta apostolu izena eman zien: Simon –honi Pedro izena ezarri zion– eta honen anaia...

Irailak 5

  Irailak 5 Beste larunbat batez, Jesus sinagogan sartu eta irakasten hasi zen. Bazen han eskuineko besoa elbarria zuen gizon bat. Lege-maisuak eta fariseuak zelatan zegozkion, larunbatez sendatuko ote zuen, zertan salatu izateko. Jesusek, haien gogoetei...