Marisabel Albizu
Marisabel Albizu naiz, Probidentzia Andre Mariaren kongregazioko erlijiosa. Hezkuntzak eskuragarri jartzen dizkigun aukerek mundua hobeagoa egiten dutela eta, hezkuntzan -era ezberdinetako eremuetan – murgiltzen naiz. Azken denboraldian bihotza izen berriz betetzen. Elkarri entzunez sortutako bizipenez blai. Emakume gaztetxoak jasan dituzten biolentzien testigu. Ordu oroko kezkak: Pertsona guztiek duintasunez bizi daitezen, Jaungoikoaren aztarnekin topo egitea eta lanean gure garaian igar daitezen.

ARTIKULUAK

Urriak 7

  Urriak 7 Aldi hartan, hirurogeita hamabi ikasleak pozez beterik itzuli ziren, eta hau esan zioten Jesusi: «Jauna, deabruak ere menpean jartzen zaizkigu zure izena aipatzean». Jesusek erantzun zien: «Tximista bezala zerutik erortzen ikusi dut Satanas. Begira,...

Urriak 6

  Urriak 6 Aldi hartan, honela mintzatu zen Jesus: «Ai zu, Korozain! Ai zu, Betsaida! Izan ere, Tiro eta Sidon hiri jentiletan zuen artean adina mirari gertatu izan balitz, aspaldi bihotz-berrituak ziratekeen, dolu-jantziz estaliz eta hautsetan eseriz....

Urriak 5

  Urriak 5 Aldi hartan, Jesusek esan zien ikasleei: «Eskatu, eta emango dizue Jainkoak; bilatu, eta aurkituko duzue; jo atea, eta zabalduko zaizue; eskatzen duenak hartu egiten baitu, bilatzen duenak aurkitzen, eta atea jotzen duenari zabaldu egiten baitzaio....

Urriak 4

  Urriak 4 Aldi hartan, Jesus eta ikasleak bidez zihoazela, batek hau esan zion: «Noranahi jarraituko dizut». Jesusek erantzun zion: «Azeriek badituzte zuloak eta aireko hegaztiek habiak; Gizonaren Semeak, ordea, ez du burua non ezarri». Beste bati esan zion:...

Urriak 3

  Urriak 3 Jesusek, mundu honetatik eramana izateko garaia zetorkiolarik, Jerusalemera joateko erabakia hartu zuen. Mandatari batzuk bidali zituen aurretik, eta Samariako herri batean sartu ziren, Jesusi ostatua prestatzera. Baina herrikoek ez zuten hartu nahi...

Urriak 2

  Urriak 2 Aldi hartan, hurbildu zitzaizkion ikasleak Jesusi eta zera galdetu zioten: «Nor da handiena zeruetako erreinuan?» Jesusek, haurtxo bati deitu, haien artean jarri eta hau esan zien: «Benetan diotsuet: Berriro haurren antzeko bihurtzen ez bazarete, ez...