Marisabel Albizu
Marisabel Albizu naiz, Probidentzia Andre Mariaren kongregazioko erlijiosa. Hezkuntzak eskuragarri jartzen dizkigun aukerek mundua hobeagoa egiten dutela eta, hezkuntzan -era ezberdinetako eremuetan – murgiltzen naiz. Azken denboraldian bihotza izen berriz betetzen. Elkarri entzunez sortutako bizipenez blai. Emakume gaztetxoak jasan dituzten biolentzien testigu. Ordu oroko kezkak: Pertsona guztiek duintasunez bizi daitezen, Jaungoikoaren aztarnekin topo egitea eta lanean gure garaian igar daitezen.

ARTIKULUAK

Gaua da

Gaua da, Jauna. Ilbetea izanik ere, gaua da. Gaua da gure bihotz urratuetan. Gaua da gure gizarte bakartietan. Gaua da muga eta ate itxietan, gaua. Gaua da etorkizun gabeko goizetan. Gaua da galdutako itxaropenetan. Gaua da errugabetasunaren oinazeetan, gaua. Gaua da...

Otsailak 12

  Otsailak 12 Aldi hartan, Jesusek esan zien ikasleei: «Ez uste izan Moisesen legea edota profeten esanak baztertzera etorria naizenik; ez naiz baztertzera etorri, beren betera eramatera baizik. Benetan diotsuet: Zeru-lurrek iraungo duten bitartean, legearen...

Otsailak 11

  Otsailak 11 Egun haietan, berriro jendetza oso ugaria izanik eta zer janik ez, Jesusek ikasleei dei egin eta esan zien: «Erruki dut jende hau; badaramate hiru egun nirekin eta ez dute ezer ere jateko. Etxera baraurik bidaltzen baditut, bidean akiturik geldituko...

Otsailak 10

  Otsailak 10 Aldi hartan, Jesus, Tiroko lurraldea utzi eta Sidondik igaro eta Dekapolisen barna Galileako itsasora etorri zen. Gorra eta hitz motela zen gizon bat ekarri zioten, eta eskuak gainean ezartzeko eskatu. Jesusek, jende artetik bereiz harturik,...

Otsailak 9

  Otsailak 9 Aldi hartan, Tiroko lurraldera joan zen Jesus. Etxe batean sartu zen, eta ez zuen nahi inork jakitea, baina ez zuen ezkutuan egoterik izan. Berehala, haren berri entzunik, emakume bat etorri zitzaion, alabatxoa deabru lohi batek hartua zeukana, eta...

Otsailak 8

  Urtarrilak 8 Aldi hartan, Jesusek jendeari berriro dei egin eta esan zion: «Entzun denok eta ulertu ongi. Ez da ezer, kanpotik gizakiaren barrura sartuz, hau kutsa dezakeenik; barrutik ateratzen zaionak, horrek kutsatzen du gizakia». Jendea utzi eta etxeratu...