Marisabel Albizu
Marisabel Albizu naiz, Probidentzia Andre Mariaren kongregazioko erlijiosa. Hezkuntzak eskuragarri jartzen dizkigun aukerek mundua hobeagoa egiten dutela eta, hezkuntzan -era ezberdinetako eremuetan – murgiltzen naiz. Azken denboraldian bihotza izen berriz betetzen. Elkarri entzunez sortutako bizipenez blai. Emakume gaztetxoak jasan dituzten biolentzien testigu. Ordu oroko kezkak: Pertsona guztiek duintasunez bizi daitezen, Jaungoikoaren aztarnekin topo egitea eta lanean gure garaian igar daitezen.

ARTIKULUAK

Otsailak 4

  Otsailak 4 Aldi hartan, Jesus sinagogatik atera eta Simonen eta Andresen etxera joan zen zuzenean, Santiagorekin eta Joanekin. Simonen amaginarreba oheratua zegoen sukarrarekin; berehala, hartaz hitz egin zioten Jesusi. Joan zitzaion Jesus ondora, eskutik hartu...

Otsailak 3

  Otsailak 3 Aldi hartan, apostoluek, berriro Jesusengana bildu zirenean, egin eta irakatsi zuten guztiaren berri eman zioten. Jesusek esan zien: «Zatozte zuek bakarrik leku bakarti batera, eta hartu atseden pixka bat». Asko baitziren joan-etorrian zebiltzanak,...

Otsailak 2

  Otsailak 2 Moisesen legearen arabera, amari garbikuntza egiteko unea iritsi zitzaionean, gurasoek Jerusalemera eraman zuten Jesus, Jaunari aurkezteko. Izan ere, honela dago agindua Jaunaren legean: «Lehen-seme guztiak Jaunari sagaratuko dizkiozue». Jaunaren...

Otsailak 1

  Otsailak 1 Aldi hartan, Jesus Hamabiei dei egin eta binaka bidaltzen hasi zen, espiritu gaiztoak botatzeko ahalmena ematen ziela. Biderako ezer ez hartzeko agindu zien, makila besterik: ez ogirik, ez zakutorik, ezta dirurik ere gerrikoan; oinetan sandaliak...

Urtarrilak 31

  Urtarrilak 31 Aldi hartan, Jesus bere herrira joan zen, ikasleak ondoren zituela. Hurrengo larunbatean, sinagogan irakasten hasi zen. Entzule askok, harriturik, hau zioen: «Nondik du honek hori guztia? Zer da eman zaion jakinduria hori? Eta honen eskuz...

Urtarrilak 30

  Urtarrilak 30 Aldi hartan, Jesus itsasoaz beste aldera itzuli zenean, jende-talde handia bildu zitzaion. Oraindik itsaso ondoan zegoela, sinagogako buruzagietako bat etorri zen, Jairo zeritzana; Jesus ikustean, honen oinetan ahuspezturik, arren eta arren...