Marisabel Albizu
Marisabel Albizu naiz, Probidentzia Andre Mariaren kongregazioko erlijiosa. Hezkuntzak eskuragarri jartzen dizkigun aukerek mundua hobeagoa egiten dutela eta, hezkuntzan -era ezberdinetako eremuetan – murgiltzen naiz. Azken denboraldian bihotza izen berriz betetzen. Elkarri entzunez sortutako bizipenez blai. Emakume gaztetxoak jasan dituzten biolentzien testigu. Ordu oroko kezkak: Pertsona guztiek duintasunez bizi daitezen, Jaungoikoaren aztarnekin topo egitea eta lanean gure garaian igar daitezen.

ARTIKULUAK

Irailak 8

  Irailak 8 Abrahamen eta Daviden ondorengo den Jesu Kristoren jatorri-liburua. Abrahamek Isaak sortu zuen, Isaakek Jakob, Jakobek Juda eta haren senideak; Judak Tamarrengandik Fares eta Zara sortu zituen, Faresek Esrom, Esromek Aram, Aramek Aminadab, Aminadabek...

Irailak 7

  Irailak 7 Aldi hartan, Jesusek, ikasleei begira, esan zien: «Zorionekoak behartsuok, zuena baita Jainkoaren erreinua. Zorionekoak orain gose zaretenok, aseko baitzaituzte Jainkoak. Zorionekoak orain negar egiten duzuenok, barre egingo baituzue. Zorionekoak...

Irailak 6

  Irailak 6 Aldi hartan, Jesus mendira joan zen otoitz egitera, eta Jainkoari otoitzean igaro zuen gaua. Eguna argitu zuenean, ikasleei deitu eta haietako hamabi aukera tu zituen, eta apostolu izena eman zien: Simon –honi Pedro izena ezarri zion– eta honen anaia...

Irailak 5

  Irailak 5 Beste larunbat batez, Jesus sinagogan sartu eta irakasten hasi zen. Bazen han eskuineko besoa elbarria zuen gizon bat. Lege-maisuak eta fariseuak zelatan zegozkion, larunbatez sendatuko ote zuen, zertan salatu izateko. Jesusek, haien gogoetei...

Irailak 4

  Irailak 4 Aldi hartan, jende-talde handiak zihoazen Jesusekin; honek, haiengana bihurturik, hau esan zien: «Norbaitek nirekin etorri nahi badu, eta bere aita-amak eta emaztea, seme-alabak eta anai-arrebak, eta bere burua bera baino maiteago ez banau, ez daiteke...

Irailak 3

  Irailak 3 Behin batean, larunbatez gari-soroetan barna zihoan Jesus. Eta ikasleak galburuak moztu, eskuetan aletu eta jaten ari ziren. Fariseu batzuek esan zieten: «Nolatan ari zarete larunbatez zilegi ez dena egiten?» Jesusek erantzun zien: «Ez al duzue...