Jauna,lagundu indartsuen aurrean egia esateneta gezurrik ez esaten ahulen txaloak irabazteko. Dirutza ematen badidazu, ez iezadazu arrazoia kendu.Arrakasta ematen badidazu, ez kendu umiltasuna,umiltasuna ematen badidazu, ez kendu duintasuna.Lagundu beti dominaren...