Luzio Uriarte
Bilbon jaio nintzen 1958. urtean. Txikitatik bi zaletasun izan ditut, esku-pilota eta euskara, eta, zorionez, bietan aritzeko aukera izan dut. 1977tik Adsis komunitateetako partaidea naiz, Jainkoaren erregetza Eliza eta gizarte honetan bizitzeko nahiaz. Hamasei urtez Txilen egon nintzen, maputxeen lurraldean hain zuzen ere; gure munduari begiratzeko beste ikuspuntu bat, zalantzarik gabe. Lurralde haietan oso maisu/maistra onak izan nituen. Nire lanbidea anitza izan da, lan askotan ibilia bainaiz. Une honetan, Deustuko Unibertsitatean, Teologia Fakultatean nago klaseak ematen eta ikertzen, gehienbat erlijio aniztasunaz, erlijioa eta gizarte garaikideaz, erlijioaren aldaketaz eta horien antzeko gaiez.

ARTIKULUAK

Urtarrilak 19

  Urtarrilak 19 Aldi hartan, Jesus itsasertzera baztertu zen ikasleekin, eta jendetza handiak jarraitu zion Galileatik. Egiten zituenak entzunik, jendetza handia bildu zen harengana Judeatik, Jerusalemdik, Idumeatik, Jordanez beste aldetik, eta Tiro eta Sidongo...

Urtarrilak 18

  Urtarrilak 18 Aldi hartan, sartu zen berriro Jesus sinagogan, eta han, beso ihartua zeukan gizon bat zegoen. Begira zegozkion Jesusi, larunbatez sendatuko ote zuen, zertan salatu izateko. Jesusek gizon beso-iharrari esan zion: «Jaiki zaitez eta zatoz denon...

Urtarrilak 17

  Urtarrilak 17 Bazihoan Jesus larunbat batean gari-soroetan barna, eta ikasleak galburuak mozten hasi ziren bidenabar. Fariseuek esan zioten: «Adizu, nolatan egiten dute larunbatean, zilegi ez dena?». Eta hark esan zien: «Ez al duzue inoiz irakurri Davidek egin...

Legea eta Askatasuna

Markosen liburuko bigarren eta hirugarren kapituluek diszernimendu latza planteatzen digute, irtenbide erraza ez duena: arauaren beharra eta, aldi berean, arauaz aske bizitzea. Fariseuak ez dira Jesusen etsaiak, ez dira hipokresiaren sinboloa, ez dira erlijio...

Urtarrilak 16

  Urtarrilak 16 Aldi hartan, Joanen ikasleek eta fariseuek barau-eguna zuten batean, etorri ziren batzuk eta esan zioten Jesusi: «Joanen ikasleek eta fariseuen ikasleek barau egiten dute, eta zure ikasleek zergatik ez?». Jesusek erantzun zien: «Barau egin al...

Abenduak 15

  Abenduak 15 Joanen mezulariek alde egin zutenean, Joanez mintzatzen hasi zitzaion Jesus jendeari: «Zer ikustera atera zineten basamortura? Haizeak astintzen duen kanabera bat? Edota zer ikustera atera zineten? Apainjantzitako gizon bat? Apain janzten direnak...