Luzio Uriarte
Bilbon jaio nintzen 1958. urtean. Txikitatik bi zaletasun izan ditut, esku-pilota eta euskara, eta, zorionez, bietan aritzeko aukera izan dut. 1977tik Adsis komunitateetako partaidea naiz, Jainkoaren erregetza Eliza eta gizarte honetan bizitzeko nahiaz. Hamasei urtez Txilen egon nintzen, maputxeen lurraldean hain zuzen ere; gure munduari begiratzeko beste ikuspuntu bat, zalantzarik gabe. Lurralde haietan oso maisu/maistra onak izan nituen. Nire lanbidea anitza izan da, lan askotan ibilia bainaiz. Une honetan, Deustuko Unibertsitatean, Teologia Fakultatean nago klaseak ematen eta ikertzen, gehienbat erlijio aniztasunaz, erlijioa eta gizarte garaikideaz, erlijioaren aldaketaz eta horien antzeko gaiez.

ARTIKULUAK

Jesusi jarraitzea: jakin-mina (Jn 1, 35-41)

Gizakiok izaki jakin-goseak  gara. Zer gordetzen du kutxa horrek? Zergatik erantzun dit modu horretan? Jakin-minari esker, bila gabiltza bizitzan; nonbait, bizitzak harritzen gaituenez, erantzunen eske gabiltza etengabean. Nolabait, nor bere jakingurak bizi du. Andres...

Jesusi jarraitzea

Kristau fedearen muina eta mamia harreman batean oinarritutako bizipena da. Harreman horren iturburua Jesusekin topo egiteari eta Jesusi jarraitzeko erabakiari lotzen zaie. Hori gabe ez da posible kristau fedea; beharbada, hori ez da nahikoa izango, baina nahikoa den...

Urtarrilak 14

  Urtarrilak 14 Aldi hartan, han zegoen Joan Bataiatzailea bere bi ikaslerekin. Jesus handik igarotzen ikusirik, esan zien: «Horra Jainkoaren Bildotsa». Bi ikasleek, hori entzunik, Jesusi jarraitu zioten. Itzuli zen Jesus eta, jarraitzen ziotela ikusirik, esan...

Urtarrilak 13

  Urtarrilak 13 Aldi hartan, Jesus itsasaldera atera zen berriro. Jende guztia berarengana zihoan, eta irakasten hasi zitzaien. Bidez zihoala, Lebi Alfeorena ikusi zuen, zergak biltzeko mahaian eseria, eta esan zion: «Jarrai niri». Lebik zutitu eta jarraitu egin...

Urtarrilak 12

  Urtarrilak 12 Zenbait egunen ondoren, Jesus Kafarnaumen sartu zen berriro, eta etxean zegoelako berria zabaldu zen. Bildu zen jendetzarekin ez zegoen inon tokirik, ezta atarian ere. Eta mezua adierazten zien. Hartan, elbarri bat ekarri zioten lau lagunen...

Urtarrilak 11

  Urtarrilak 11 Aldi hartan, legenardun bat etorri zitzaion erreguka Jesusi eta, belaunikaturik, esan zion: «Nahi baduzu, garbi nazakezu». Jesusek, errukiturik, eskua luzatu eta ukitu egin zuen, esanez: «Nahi dut, izan zaitez garbi». Orduan bertan alde egin zion...