Luzio Uriarte
Bilbon jaio nintzen 1958. urtean. Txikitatik bi zaletasun izan ditut, esku-pilota eta euskara, eta, zorionez, bietan aritzeko aukera izan dut. 1977tik Adsis komunitateetako partaidea naiz, Jainkoaren erregetza Eliza eta gizarte honetan bizitzeko nahiaz. Hamasei urtez Txilen egon nintzen, maputxeen lurraldean hain zuzen ere; gure munduari begiratzeko beste ikuspuntu bat, zalantzarik gabe. Lurralde haietan oso maisu/maistra onak izan nituen. Nire lanbidea anitza izan da, lan askotan ibilia bainaiz. Une honetan, Deustuko Unibertsitatean, Teologia Fakultatean nago klaseak ematen eta ikertzen, gehienbat erlijio aniztasunaz, erlijioa eta gizarte garaikideaz, erlijioaren aldaketaz eta horien antzeko gaiez.

ARTIKULUAK

Herodes-en jakin-mina

Ebanjelioko testuek Jesusi jarraitzeko motibazio bilduma joria jasotzen dute. Koadro erakusketa horretan, Herodesenak leku berezia du. Ebanjelioaren testua bera da Herodesen interesaren berri ematen diguna: “Jesus ezagutzeko egokiera bila zebilen” (Lk 9, 9). “Jesus...

Espiritu Gurena, ogia eta arrosa

Sufi[1] tradizioan istoriotxo hau kontatzen da: “Handiki batek behartsu zarpail bat aurkitu du lurrean jarrita, eta zilarrezko bi txanpon eman dizkio. Handik laster, behartsu berarekin topo egin du azokan: poz-pozik eta dirdaitsu ikusi du, arrosa eder bat eskuan...

Ekainak 2

  Ekainak 2 Legamiagabeko lehen-eguna zen, pazko-bildotsa hiltzen zuten eguna. Ikasleek galdetu zioten Jesusi: «Non nahi duzu pazko-afarirako prestaketak egitea?». Hark ikasleetako bi bidali zituen, esanez: «Zoazte hirira, eta ur-suila daraman gizon bat aurkituko...

Ekainak 1

  Ekainak 1 Aldi hartan, Jesus eta ikasleak Jerusalemera etorri ziren berriro. Jesus tenpluan zebilela, apaizburuak, lege-maisuak eta zaharrak hurbildu zitzaizkion, galdezka: «Zein aginpidez jokatzen duzu horrela? Zeinek eman dizu horretarako aginpidea?». Jesusek...

Maiatzak 31

  Maiatzak 31 Aldi hartan, Maria jaiki eta bizi-bizi mendi aldera joan zen, Judeako herri batera, eta, Zakariasen etxean sarturik, Elisabeti agur egin zion. Mariaren agurra entzun zuen orduko, jauzi egin zion Elisabeti haurrak sabelean. Elisabet Espiritu Santuaz...

Maiatzak 30

  Maiatzak 30 Aldi hartan, Jesus ikasleekin eta jendetza handiarekin Jerikotik ateratzean, Bartimeo itsua, Timeoren semea, eskean zegoen bide-ertzean eseria. Jesus Nazaretarra zela jakitean, deiadarka hasi zen: «Daviden Seme, Jesus, erruki zakizkit!». Askok gogor...