Juankar Olaeta
Ez da batere erraza nork bere burua aurkeztea, halako hitz-totel eta lotsarrokeria sentsazioa nagusi da, nor bere baitatik atera eta kanpotiko begirada norberarenganantz; zer esan? meta-izatea… Tira, Oñati herri eder bezain patuzkoan Gernika-Lumotar exiliatu ekonomikoa, tomatero jaio, txantxiku hazi eta elkar hezi dugun hiru seme-alaben aitatxo (ia)ohia, Iratxe Sopeloztar bikote, bidaide maitearekin batera. Nire pathos, ikasiaz batera ziri-irakatsi. Nazarateko Josuk, ezagutzen hasi nintzenetik, ez nau bakean uzten, gogaikarria gero…!; nerabe herabea neu, Herri irrikaz irri ari. Jabier eta Mertxe harturiko Maitasunaren semea, dohatsua ni.

ARTIKULUAK

Uztailak 17

  Uztailak 17 Aldi hartan, Jesus herrixka batean sartu zen, eta Marta zeritzan emakume batek etxean hartu zuen. Bazuen honek Maria izeneko ahizpa bat, eta hau, Jaunaren oinetan eserita, haren hitza entzuten zegoen. Marta, berriz, lanpetua zebilen etxeko...

Uztailak 16

  Uztailak 16 Aldi hartan, fariseuek, sinagogatik atera zirenean, elkar hartu zuten Jesusen kontra, hura nola galduko. Jakin zuen hori Jesusek eta alde egin zuen handik. Jende askok jarraitu zion, eta Jesusek denak sendatu zituen, eta agindu zien ez zezatela...

Uztailak 15

  Uztailak 15 Aldi hartan, larunbatean gari-soroetan barrena zihoan Jesus. Ikasleak goseak zeuden eta galburuak moztu eta jaten hasi ziren. Hori ikustean, fariseuek esan zioten Jesusi: «Begira, larunbatez zilegi ez dena egiten ari dira zure ikasleak» Hark...

Uztailak 14

  Uztailak 14 Aldi hartan, Jesusek esan zuen: «Zatozte nigana nekatu eta zamatu guztiok, eta Nik arinduko zaituztet. Hartzazue nire uztarria eta ikasi nigandik, gozoa eta bihotz-apala bainaiz, eta aurkituko duzue zeuen arimentzako atsedena. Nire uztarria leuna...

Uztailak 13

  Uztailak 13 Aldi hartan, Jesusek esan zuen: «Bedeinkatua Zu, Aita, zeru-lurren Jauna, gauza hauek jakintsuei eta burutsuei gorde eta jende xumeari agertu baitizkiozu. Bai, Aita, hala izan duzu gogoko. Nire Aitak dena eman dit, eta ez du inork Semea ezagutzen,...

Uztailak 12

  Uztailak 12 Aldi hartan, Jesus miraririk gehienak egin zitueneko herriak gaitzesten hasi zen, bihotz- berritu ez zirelako: «Ai zu, Korozain! Ai zu, Betsaida! Izan ere, Tiro eta Sidon hiri jentiletan zuengan bezainbeste mirari gertatu izan balitz,...