Juankar Olaeta
Ez da batere erraza nork bere burua aurkeztea, halako hitz-totel eta lotsarrokeria sentsazioa nagusi da, nor bere baitatik atera eta kanpotiko begirada norberarenganantz; zer esan? meta-izatea… Tira, Oñati herri eder bezain patuzkoan Gernika-Lumotar exiliatu ekonomikoa, tomatero jaio, txantxiku hazi eta elkar hezi dugun hiru seme-alaben aitatxo (ia)ohia, Iratxe Sopeloztar bikote, bidaide maitearekin batera. Nire pathos, ikasiaz batera ziri-irakatsi. Nazarateko Josuk, ezagutzen hasi nintzenetik, ez nau bakean uzten, gogaikarria gero…!; nerabe herabea neu, Herri irrikaz irri ari. Jabier eta Mertxe harturiko Maitasunaren semea, dohatsua ni.

ARTIKULUAK

Apirilak 21

Apirilak 21 Aldi hartan, Jesusek esan zuen: «Ni naiz artzain ona. Artzain onak bere bizia ematen du ardien alde. Ez, ordea, morroiak, artzain ez denak eta ardiak bereak ez dituenak; honek, otsoa datorrela ikustean, ardiak utzi eta ihes egiten du; eta otsoak ardiak...

Apirilak 20

Apirilak 20 Aldi hartan, Jesusen ikasleetako askok esan zuen: «Gogorra da hizkera hau. Nork adi dezake?». Jesusek, bere baitan oharturik ikasleak marmarka ari zirela, esan zien: «Onartezina iruditzen al zaizue hori? Eta Gizonaren Semea lehen zegoen tokira igotzen...

Apirilak 19

Apirilak 19 Aldi hartan, juduak eztabaidan ari ziren beren artean: «Nola eman diezaguke honek bere haragia jaten?». Jesusek esan zien: «Egi-egiaz diotsuet: Gizonaren Semearen haragia jaten eta haren odola edaten ez baduzue, ez duzue bizirik izango zeuengan. Nire...

Apirilak 18

Apirilak 18 Aldi hartan, Jesusek esan zion jendeari: «Ezin da inor nigana etorri, bidali nauen Aitak erakartzen ez badu. Eta Nik piztuko dut azken egunean. Hau dio profeten liburuak: “Jainkoaren ikasle izango dira denak”. Aitari entzun eta hark irakatsia bereganatzen...

Apirilak 17

Apirilak 17 Aldi hartan, Jesusek esan zion jendeari: «Ni naiz bizia ematen duen ogia; nigana datorrena ez da gose izango, eta nigan sinesten duena ez da behin ere egarri izango. Zuek, ordea, lehen ere esan dizuedanez, ez duzue sinesten, ikusi nauzuen arren. Aitak niri...

Apirilak 16

Apirilak 16 Aldi hartan, jendeak esan zion Jesusi: «Zein ezaugarri egiten duzu, guk haiek ikusi eta zugan sinesteko? Zer egiten duzu? Gure arbasoek mana jan zuten basamortuan, Liburu Santuak dioen bezala: “Zeruko ogia eman zien jaten”». Jesusek erantzun zien:...