Juankar Olaeta
Ez da batere erraza nork bere burua aurkeztea, halako hitz-totel eta lotsarrokeria sentsazioa nagusi da, nor bere baitatik atera eta kanpotiko begirada norberarenganantz; zer esan? meta-izatea… Tira, Oñati herri eder bezain patuzkoan Gernika-Lumotar exiliatu ekonomikoa, tomatero jaio, txantxiku hazi eta elkar hezi dugun hiru seme-alaben aitatxo (ia)ohia, Iratxe Sopeloztar bikote, bidaide maitearekin batera. Nire pathos, ikasiaz batera ziri-irakatsi. Nazarateko Josuk, ezagutzen hasi nintzenetik, ez nau bakean uzten, gogaikarria gero…!; nerabe herabea neu, Herri irrikaz irri ari. Jabier eta Mertxe harturiko Maitasunaren semea, dohatsua ni.

ARTIKULUAK

Abenduak 30

Abenduak 30 Magoek alde egitean, Jaunaren aingerua agertu zitzaion ametsetan Joseri eta esan zion: «Jaiki, hartu haurra eta ama, eta zoaz ihesi Egiptora, eta egon han nik esan arte, Herodes erregea haurra hil nahian ibiliko baita». Jaiki zen, beraz, Jose, hartu zituen...

Abenduak 3

  Abenduak 3 Aldi hartan, herriz herri eta auzorik auzo zebilen Jesus, hango sinagogetan irakasten, erreinuari buruzko Berri Ona hots egiten eta gaitz eta eritasun guztiak sendatzen. Jendetza ikustean, erruki izan zuen, nekatua eta lur joa baitzegoen jende hura,...

Abenduak 2

  Abenduak 2 Aldi hartan, Jesus handik ateratzean, bi itsuk jarraitu zioten, oihuka: «Erruki zakizkigu, Daviden Seme!». Etxera heltzean, itsuak hurbildu zitzaizkion eta Jesusek esan zien: «Sinesten al duzue hori egin dezakedala?». Haiek erantzun: «Bai, Jauna»....

Abenduak 1

  Abenduak 1 Aldi hartan, Jesusek esan zien ikasleei: «Ez da aski niri “Jauna, Jauna” esatea zeruetako erreinuan sartzeko; hau da beharrezkoa: zeruan dagoen nire Aitaren nahia egitea. Beraz, nire hitz hauek entzuten eta betetzen dituena bere etxea harkaitz...

Azaroak 30

  Azaroak 30 Aldi hartan, Jesusek, Galileako itsasbazterrean barna zebilela, bi anaia ikusi zituen, Simon, Pedro deitua, eta haren anaia Andres, sareak itsasoan botatzen, arrantzaleak baitziren. Jesusek esan zien: «Zatozte nirekin, eta giza arrantzale egingo...

Azaroak 29

  Azaroak 29 Aldi hartan, Jesusek, Espiritu Santuaren pozez beterik, esan zuen: «Bedeinkatua Zu, Aita, zeru-lurren Jauna, gauza hauek jakintsuei eta burutsuei gorde eta jende xumeari agertu baitizkiozu. Bai, Aita, hala izan duzu gogoko. Nire Aitak dena eman dit,...