Jon Ona
Jon Ona naiz. Niretzat, oso gaztea nintzenetik, Biblia garrantzi handikoa izan da fede-bizitza lantzeko. Haisieran, modu nahiko literalean ulertzen nuen. Beranduago, Bibliako testuen ikerketa krikikoa ezagutu nuenean, hura interpretatzen ikasten hasi nintzen, eta urte askoz Bibliara bide horretatik hurbiltzea izan nuen grina sutsua. Egun berriz, aurrekoa erabat ahaztu gabe, bihotzetik irakurtzeari ematen diot lehentasuna, eta egite horretan arima eta gogoa elikatzeko bide paregabe aurkitu dut.

ARTIKULUAK

Abenduak 20

  Abenduak 20 Handik sei hilabetera, Gabriel aingerua bidali zuen Jainkoak, Nazaret zeritzan Galileako herri batera, birjina batengana; birjinak Maria zuen izena eta Jose zeritzan Daviden jatorriko gizon batekin ezkontzeko hitz- emana zegoen. Aingeruak, Mariaren...

Irailak 24

  Irailak 24 Aldi hartan, Jesusek egiten zituenengatik txundituta zeuden guztiak. Hark esan zien ikasleei: «Hartu ongi gogoan hitzok: “Gizonaren Semea gizakien esku utziko dute”». Haiek, ordea, ez zuten ulertzen zer ari zitzaien; ilun gertatzen zitzaien, eta ez...

Irailak 23

  Irailak 23 Jesus otoitzean bera bakarrik ari zela, ikasleak hurbildu zitzaizkion, eta Jesusek galdetu zien: «Nor naizela dio jendeak?». Haiek erantzun zioten: «Batzuek Joan Bataiatzailea zarela; beste batzuek Elias; besteek, berriz, antzinako profetaren bat...

Irailak 22

  Irailak 22 Aldi hartan, jakin zuen Herodes agintariak gertatzen zen guztia, eta zer pentsatu ez zekiela zegoen. Batzuek Joan Bataiatzailea hilen artetik piztu zela zioten; beste batzuek Elias profeta agertu zela; beste zenbaitek, berriz, antzinako profetaren...

Irailak 21

  Irailak 21 Aldi hartan, Jesusek, bidez zihoala, Mateo zeritzan gizon bat ikusi zuen zergak biltzeko mahaian eseririk, eta esan zion: «Jarraitu niri». Mateok zutitu eta jarraitu zion. Geroago, Jesus mahaian zegoen Mateoren etxean; beste zergalari eta bekatari...

Irailak 20

  Irailak 20 Aldi hartan, ama eta anai-arrebak joan zitzaizkion Jesusi, baina jendearen jendeaz ezin iritsi ziren beragana. Eta jakinarazi zioten Jesusi: «Hor dituzu kanpoan ama eta anai-arrebak, Zu ikusi nahian». Jesusek erantzun zien: «Hauek ditut Nik ama eta...