Jon Ona
Jon Ona naiz. Niretzat, oso gaztea nintzenetik, Biblia garrantzi handikoa izan da fede-bizitza lantzeko. Haisieran, modu nahiko literalean ulertzen nuen. Beranduago, Bibliako testuen ikerketa krikikoa ezagutu nuenean, hura interpretatzen ikasten hasi nintzen, eta urte askoz Bibliara bide horretatik hurbiltzea izan nuen grina sutsua. Egun berriz, aurrekoa erabat ahaztu gabe, bihotzetik irakurtzeari ematen diot lehentasuna, eta egite horretan arima eta gogoa elikatzeko bide paregabe aurkitu dut.

ARTIKULUAK

Otsailak 11

  Otsailak 11 Aldi hartan, legenardun bat etorri zitzaion erreguka Jesusi eta, belaunikaturik, esan zion: «Nahi baduzu, garbi nazakezu». Jesusek, errukiturik, eskua luzatu eta ukitu egin zuen, esanez: «Nahi dut, izan zaitez garbi». Orduan bertan alde egin zion...

Otsailak 10

  Otsailak 10 Egun haietan, berriro jendetza oso ugaria izanik eta zer janik ez, Jesusek ikasleei dei egin eta esan zien: «Erruki dut jende hau; badaramate hiru egun nirekin eta ez dute ezer ere jateko. Etxera baraurik bidaltzen baditut, bidean akiturik geldituko...

Otsailak 9

  Otsailak 9 Aldi hartan, utzi zuen Jesusek Tiro aldea eta, Sidonen barna, Galileako itsasora itzuli zen berriro, Dekapolisko lurraldean zehar. Gizon gor eta hitz-motela eraman zioten, eta eskua gainean ezartzeko eskatu. Jesusek, jendeagandik aparte harturik,...

Otsailak 8

  Otsailak 8 Aldi hartan, Jesus Tiro aldera joan zen. Etxe batean sartu zen, eta ez zuen inork jakiterik nahi; baina ezin izan zen ezkutuan egon. Alaba espiritu gaiztoak hartua zeukan emakume ahuspeztu bat, Jesusen berri jakin zueneko, etorri eta oinetan...

Otsailak 7

  Otsailak 7 Aldi hartan, Jesusek jendeari berriro dei egin eta esan zion: «Entzun denok eta ulertu ongi. Ez da ezer, kanpotik gizakiaren barrura sartuz, hau kutsa dezakeenik; barrutik ateratzen zaionak, horrek kutsatzen du gizakia». Jendea utzi eta etxeratu...

Otsailak 6

  Otsailak 6 Aldi hartan, fariseuak eta Jerusalemdik etorritako lege-maisu batzuk hurbildu zitzaizkion Jesusi, eta ikasleetako batzuek esku kutsatuekin –hau da, eskuen garbikuntza egin gabe– jaten zutela ikusi zuten. Izan ere, fariseuek, eta juduek oro har, ez...