Jon Ona
Jon Ona naiz. Niretzat, oso gaztea nintzenetik, Biblia garrantzi handikoa izan da fede-bizitza lantzeko. Haisieran, modu nahiko literalean ulertzen nuen. Beranduago, Bibliako testuen ikerketa krikikoa ezagutu nuenean, hura interpretatzen ikasten hasi nintzen, eta urte askoz Bibliara bide horretatik hurbiltzea izan nuen grina sutsua. Egun berriz, aurrekoa erabat ahaztu gabe, bihotzetik irakurtzeari ematen diot lehentasuna, eta egite horretan arima eta gogoa elikatzeko bide paregabe aurkitu dut.

ARTIKULUAK

Martxoak 17

Martxoak 17 Aldi hartan, hurbildu zen Jesusengana lege-maisu bat eta galdetu zion: «Zein da agindu guztietan nagusiena?». Jesusek erantzun: «Hau da nagusiena: “Entzun, Israel: Jauna gure Jainkoa Jaun bakarra da. Maita ezazu Jauna zeure Jainkoa bihotz-bihotzez, gogo...

Otsailak 19

  Otsailak 19 Aldi hartan, Jesusek esan zien ikasleei: «Entzuna duzue antzinakoei agindua: “Begia begiaren ordain, hortza hortzaren ordain”. Nik, ordea, hau diotsuet: Gaizkileari ez erantzun gaizki; bestela baizik, eskuineko masailean jotzen zaituenari eskaini...

Otsailak 18

  Otsailak 18 Aldi hartan, hartu zituen Jesusek berekin Pedro, Santiago eta Joan, eta mendi garai batera eraman zituen beraiek bakarrik. Eta antzaldatu egin zen haien aurrean. Jantziak distiratsu bihurtu zitzaizkion, zuri-zuri, munduan inork jar ditzakeen baino...

Otsailak 17

  Otsailak 17 Aldi hartan, Jesusek jendeari eta ikasleei dei egin eta hau esan zien: «Nire ondoren etorri nahi duenak uko egin biezaio bere buruari, har beza bere gurutzea eta jarrai biezat. Izan ere, bere bizia gorde nahi duenak galdu egingo du; bere bizia...

Otsailak 16

  Otsailak 16 Aldi hartan, Feliperen Zesarea inguruko auzoetara abiatu zen Jesus bere ikasleekin. Bidean galdera hau egin zien ikasleei: «Ni nor naizela dio jendeak?». Haiek erantzun zioten: «Batzuek Joan Bataiatzailea zarela; beste batzuek Elias; besteek...

Otsailak 15

  Otsailak 15 Aldi hartan, Jesus eta ikasleak Betsaidara iritsi ziren, eta itsu bat ekarri zioten, uki zezala eskatuz. Jesusek itsuari eskutik heldu eta herritik kanpora atera zuen. Begiak listuz igurtzi ondoren, eskuak gainean ezarri zizkion eta galdetu:...