Jon Ona
Jon Ona naiz. Niretzat, oso gaztea nintzenetik, Biblia garrantzi handikoa izan da fede-bizitza lantzeko. Haisieran, modu nahiko literalean ulertzen nuen. Beranduago, Bibliako testuen ikerketa krikikoa ezagutu nuenean, hura interpretatzen ikasten hasi nintzen, eta urte askoz Bibliara bide horretatik hurbiltzea izan nuen grina sutsua. Egun berriz, aurrekoa erabat ahaztu gabe, bihotzetik irakurtzeari ematen diot lehentasuna, eta egite horretan arima eta gogoa elikatzeko bide paregabe aurkitu dut.

ARTIKULUAK

Urriak 15

  Urriak 15 Aldi hartan, Jesusek, berriz ere parabolatan, hau esan zien apaiz nagusi eta herriko zaharrei: «Zeruetako erreinua, bere semearen ezteiak ospatzen zituen errege baten antzekoa da. Bidali zituen morroiak ezteietarako deituei hots egitera; baina, hauek...

Urriak 14

  Urriak 14 Aldi hartan, Jesus gauza hauek jendeari esaten ari zela, emakume batek jendartetik deiadarka esan zuen: «Zorionekoa sabelean eraman zintuen eta bularra eman zizun emakumea!» Baina Jesusek esan zuen: «Hobeki esan, zorionekoak Jainkoaren hitza entzuten...

Urriak 13

  Urriak 13 Aldi hartan, Jesusek deabru bat bota ondoren, jendarteko batzuek zioten: «Deabruen buruzagi den Beeltzebulen indarrez botatzen ditu honek deabruak». Beste batzuek, azpikeriaz, Jainkoagandiko seinale bat eskatzen zioten. Igarri zizkien Jesusek beren...

Urriak 12

  Urriak 12 Aldi hartan, Jesus gauza hauek jendeari esaten ari zela, emakume batek jendartetik deiadarka esan zuen: «Zorionekoa sabelean eraman zintuen eta bularra eman zizun emakumea!» Baina Jesusek esan zuen: «Hobeki esan, zorionekoak Jainkoaren hitza entzuten...

Urriak 11

  Urriak 11 Aldi hartan, Jesus otoitzean ari zen leku batean; bukatu zuenean, ikasleetako batek esan zion: «Jauna, irakats iezaguzu otoitz egiten, Joanek bere ikasleei irakatsi zien bezala». Jesusek esan zien: «Otoitz egitean, esazue: “Aita, santu izan bedi zure...

Urriak 10

  Urriak 10 Aldi hartan, Jesus herrixka batean sartu zen, eta Marta zeritzan emakume batek bere etxean hartu zuen. Bazuen honek Maria izeneko ahizpa bat, eta hau, Jaunaren oinetan eserita, haren hitza entzuten zegoen. Marta, berriz, lanpetua zebilen etxeko...