Jokin Gonzalez de Chavarri
1998an jaiotako zarauztarra. Fedean bere jaioterriko parrokian hezia, eta bertako La Salle ikastetxean ikasia. Batxilergoa Lizardi institutu publikoan egin zuen, eta 2016-2020 urteetan Zuzenbidea ikasi zuen Euskal Herriko Unibertsitatean. Hura amaitzean, Jesusen Lagundian onartu zuten, eta lehen botoak 2022. urtean egin zituen. Orain Erroman dabil Unibertsitate Gregorianoan filosofia ikasten.

ARTIKULUAK

Apirilak 1

Apirilak 1 Aldi hartan, emakumeak hilobitik arin-arin alde egin eta, ikaraz baina poz-pozik, lasterka joan ziren ikasleei berri ematera Hartan, Jesus atera zitzaien bidera eta agur egin zien. Emakumeek, hurbildurik, oinak besarkatu zizkioten eta gurtu egin zuten....

Abenduak 24

  Abenduak 24 Aldi hartan, Gabriel aingerua bidali zuen Jainkoak, Nazaret zeritzan Galileako herri batera, birjina batengana; birjinak Maria zuen izena eta Jose zeritzan Daviden jatorriko gizon batekin ezkontzeko hitzemana zegoen. Aingeruak, Mariaren etxean sartu...

Abenduak 23

  Abenduak 23 Haurra izateko denbora bete zitzaionean, Elisabetek semea izan zuen. Jakin zuten auzokoek eta ahaideek zein erruki handia agertu zion Jaunak, eta zorionak ematen zizkioten. Jaio eta zortzigarren egunera, haurra erdaintzera eraman zuten, eta aitaren...

Abenduak 22

  Abenduak 22 Aldi hartan, Mariak esan zuen: «Handiesten du nire arimak Jauna, pozaren pozez daukat neure barrua, Jainkoa baita nire salbamena, ikusi baitu mirabe honen ezereztasuna. Horregatik, dohatsu deituko naute gaurdanik gizaldi guztiek, handiak egin...

Abenduak 21

  Abenduak 21 Aldi hartan, Maria jaiki eta bizi-bizi mendi aldera joan zen, Judeako herri batera, eta, Zakariasen etxean sarturik, Elisabeti agur egin zion. Mariaren agurra entzun zuen orduko, jauzi egin zion Elisabeti haurrak sabelean. Elisabet Espiritu Santuaz...

Abenduak 20

  Abenduak 20 Aldi hartan, Gabriel aingerua bidali zuen Jainkoak, Nazaret deritzan Galileako herri batera, birjina batengana; Daviden etxeko Joserekin ezkontzeko hitzemana zegoen birjina, eta Maria zuen izena. Aingeruak, haren etxean sarturik, esan zion; «Poztu...