Jexus Artola
Madrilen bizi den euskaldun laikoa.

ARTIKULUAK

Urtarrilak 8

Urtarrilak 8 Aldi hartan, Jesus Galileatik Jordanera etorri zen Joan Bataiatzaileagana, honek bataia zezan. Joanek, berriz, ez zion utzi nahi eta honela esan zion: «Ni naiz Zuk bataiatu beharrekoa, eta Zu al zatoz nigana?» Jesusek erantzun zion: «Utzi oraingoz;...

Urtarrilak 7

Urtarrilak 7 Egun haietan, Joan Bataiatzailea kartzelan sartu zutela jakin zuenean, Jesus Galileara baztertu zen. Baina, Nazaret utzirik, itsasbazterrean dagoen Kafarnaumen jarri zen bizitzen, Zabulonen eta Neftaliren lurraldean. Horrela bete zen Isaias profetak...

Urtarrilak 6

Urtarrilak 6 Jesus Judeako Betleemen jaio zen Herodes erregearen garaian. Aldi hartan Mago batzuk etorri ziren sortaldetik Jerusalemera, galdezka: «Non da jaioberria den juduen erregea? Haren izarra ikusi dugu sortaldean eta hura gurtzera gatoz». Berri honekin larritu...

Urtarrilak 5

Urtarrilak 5 Aldi hartan, Jesusek Galilea aldera joan nahi zuen. Felipe aurkitu zuen, eta honela esan zion: «Jarraitu niri». Felipe Betsaidakoa zen, Andresen eta Pedroren herrikoa. Felipek Natanael aurkitu zuen, eta hau esan zion: «Moisesek legearen liburuan eta...

Urtarrilak 4

Urtarrilak 4 Aldi hartan, han zegoen Joan Bataiatzailea bere bi ikaslerekin. Jesus handik igarotzen ikusirik, honela esan zien Joanek: «Horra Jainkoaren Bildotsa». Bi ikasleek, hori entzunik, Jesusi jarraitu zioten. Itzuli zen Jesus eta, jarraitzen ziotela ikusirik,...

Urtarrilak 3

Urtarrilak 3 Jaio eta zortzi egunera haurra erdaindu zutenean, Jesus izena ezarri zioten, sortu aurretik aingeruak esan bezala. Moisesen legean agindutako garbikuntza egiteko unea iritsi zitzaienean, gurasoek Jesus Jerusalemera eraman zuten Jaunari aurkezteko. Izan...