Jexus Artola
Madrilen bizi den euskaldun laikoa.

ARTIKULUAK

Irailak 3

  Irailak 3 Aldi hartan, Jesus bere ikasleei azaltzen hasi zitzaien beharrezko zela bera Jerusalemera igotzea, eta han asko sufritu behar zuela apaizburu eta lege-maisuen aldetik; hil egingo zutela eta hiru egunen buruan piztu egingo zela. Orduan, Pedro, Jesus...

Irailak 2

  Irailak 2 Aldi hartan, hurbildu zitzaizkion ikasleak Jesusi eta hau galdetu zioten: «Nor da handiena Jainkoaren erreinuan?» Jesusek, haurtxo bati deitu, haien artean jarri eta honela esan zien: «Benetan diotsuet: Berriro haurren antzeko bihurtzen ez bazarete,...

Irailak 1

  Irailak 1 Aldi hartan, Jesusek parabola hau esan zien ikasleei: «Zeruetako erreinuarekin, beren kriseiluak eskuetan hartu eta senargaiari bidera irten zitzaizkion hamar neskatxekin bezala gertatzen da. Neskatxeta ko bost zentzugabeak ziren eta bost zentzudunak....

Abuztuak 31

  Abuztuak 31 Aldi hartan, Jesusek honela esan zien ikasleei: «Zaudete erne, ez baitakizue zein egunetan etorriko den zuen Jauna. Hartu hau gogoan: etxeko nagusiak lapurra gaueko zein ordutan etorriko den baleki, erne egongo litzateke eta ez luke bere etxea...

Abuztuak 30

  Abuztuak 30 Aldi hartan, honela mintzatu zen Jesus: «Ai zuek, lege-maisu eta fariseu itxurazaleok! Hilobi zurituen antzeko zarete: kanpotik itxura ederrekoak, baina barrutik hil-hezurrez eta ustelkeriaz beteak! Zuek ere honelakoak zarete: kanpotik zintzoak...

Abuztuak 29

  Abuztuak 29 Aldi hartan, Herodesek Joan harrapatu eta kartzelan lotua zuen, Herodias zela eta. Herodesen anaia Feliperen emaztea zen Herodias, baina Herodesek bere emaztetzat hartua zuen, eta Joanek hau esaten zion: «Ez zaizu zilegi zeure anaiaren emaztea...