Itziar Errandonea
Kaixo! Itziar Errandonea Ulazia naiz eta Donostian bizi naiz. Kristau Bizitza Elkarteetako kide naiz eta San Ignacio ikastetxean irakasle lanetan nabil. Euskaraz hazi eta hezi ninduten etxean eta txikitatik otoitza ere euskaraz egiten erakutsi zidaten gauetan eta otordutan. Horregatik, Jainkoa eta Jesusekin dudan harremana euskaraz da, gure hizkuntzak dituen ñabardura eta esanahiekin. Hizkuntza batek duen munduko ikuspegia isladatzen du eta honen baldintzapean bizi gara. Hau dela eta, oso lagungarri eta interesgarria egin zitzaidan gonbita honetan parte hartzeko aukera. Barruan bizi dugunari, gure desioei eta ametsei, gure tristurei eta pozei izena jartzea gure hizkuntza erabiliz, aukera paregabea da gure fedea partekatu eta aberasteko, eta aldi berean, kristauon taldekide sentitzeko.

ARTIKULUAK

Urtarrilak 28

  Urtarrilak 28 Kafarnaumen, larunbatean sinagogan sarturik, irakasten hasi zen Jesus. Jende guztia txunditurik zegoen haren irakaspenaz, nagusitasunez irakasten baitzien, eta ez lege-maisuek bezala. Bazen, hain zuzen, sinagoga hartan espiritu gaiztoaren menpe...

Urtarrilak 27

  Urtarrilak 27 Egun hartan, ilunabarrean, Jesusek esan zien ikasleei: «Goazen itsasoaz bestaldera ». Jendea utzi eta ontzian eraman zuten Jesus, zegoen bezala. Beste ontzi batzuek ere jarraitu zioten. Horretan, haize-bolada zakarra atera zuen, eta olatuek ontzia...

Urtarrilak 26

  Urtarrilak 26 Aldi hartan, Jaunak beste hirurogeita hamabi ikasle izendatu eta bere aurretik bidali zituen binaka, bera joatekoa zen herri eta leku guztietara. Eta esan zien: «Uzta ugaria da, baina langileak gutxi. Egin, beraz, otoitz uzta-jabeari bidal ditzala...

Urtarrilak 25

  Urtarrilak 24 Aldi hartan, Jesus Hamaikei agertu eta esan zien: «Zoazte mundu guztira eta hots egin Berri Ona izaki guztiei. Sinetsi eta bataiatzen dena salbatuko da; sinesten ez duena, berriz, kondenatuko. Sinesten dutenek seinale hauek izango dituzte lagun:...

Urtarrilak 24

  Urtarrilak 24 Aldi hartan, Jesus berriz ere irakasten hasi zen itsasertzean. Eta hainbeste jende bildu baitzitzaion ondora, urean zegoen txalupa batera igo eta bertan eseri zen. Jende-taldea, berriz, lehorrean zegoen, itsasbazterrean. Gauza asko irakatsi zien...

Urtarrilak 23

  Urtarrilak 23 Aldi hartan, Jesusen ama eta anai-arrebak etorri ziren eta, kanpoan gelditurik, deiarazi egin zuten. Jende asko zegoen Jesusen inguruan eserita, eta esan zioten «Aizu, hor dituzu kanpoan ama eta anai-arrebak, zeure bila». Jesusek erantzun zuen:...