Iñaki Abaunz
Azpeitiarra naiz, eta familian ikasi nuen mundua ez zela ikusten genituen gauzetan amaitzen, haratago begiratu behar nuela. Orduan bilatzaile bihurtu nintzen, zer ote zen? non ote zegoen? Geroztik begirada luzatzen saiatzen naiz, psikologia ikasketetan aurkitu ez nituen erantzunak aurkitu nahian. Kuriositatea bide-lagun galderak egiteko garaian, Jainkoa eta gizaki harremanak direla erantzunen iturri. Gaur egun ezkondua eta diakonoa, Loilako Santutegian lanean eta Bidania-Goiatz, Errezil, Beizama eta Azpeitiko parrokietan Hitza zabaltzen.

ARTIKULUAK

Abuztuak 22

  Abuztuak 22 Aldi hartan, Jesusek esan zien ikasleei: «Benetan diotsuet: aberatsa nekez sartuko da zeruetako erreinuan. Berriro diotsuet: jostorratzaren begitik gamelua igarotzea errazago, aberatsa Jainkoaren erreinuan sartzea baino». Hitzok entzutean, ikasleek,...

Abuztuak 21

  Abuztuak 21 Aldi hartan, gazte batek Jesusengana hurbildu eta esan zion: «Maisu, zer onik egin behar dut betiko bizia eskuratzeko?». Jesusek erantzun zion: «Zergatik galdetzen didazu onari buruz? Jainkoa bakarrik da ona. Betiko bizian sartu nahi baduzu, bete...

Abuztuak 20

  Abuztuak 20 Aldi hartan, Tiroko eta Sidongo lurraldera aldendu zen Jesus. Hartan, inguru haietan bizi zen emakume kanaandar bat deiadarka hasi zitzaion: «Jauna, Daviden Semea, erruki zakizkit! Oinaze gorritan dauka deabruak nire alaba». Baina Jesusek ez zion...

Abuztuak 19

  Abuztuak 19 Aldi hartan, haurrak eraman zizkioten Jesusi, haien gainean eskuak ezarri eta otoitz egin zezan; ikasleek, ordea, haserre egiten zieten. Jesusek esan zien: «Utzi haurrei nigana etortzen, ez galarazi, horrelakoena baita zeruetako erreinua». Eta,...

Abuztuak 18

  Abuztuak 18 Aldi hartan, fariseu batzuk hurbildu zitzaizkion Jesusi eta, zertan harrapatuko, galdetu zioten: «Zilegi al zaio gizonari bere emaztea edozein arrazoirengatik uztea?». Hark erantzun zien: «Ez al duzue irakurri Liburu Santuak dioena? Hasieratik...

Abuztuak 17

  Abuztuak 17 Aldi hartan, hurbildu zitzaion Pedro Jesusi eta galdetu zion: «Jauna, nire senideak bidegabekeriaren bat egiten badit, zenbat aldiz barkatu behar diot? Zazpi aldiz?». Jesusek erantzun zion: «Zazpi aldiz ez, baizik eta zazpitan zazpi mila aldiz. Hain...