Iñaki Abaunz
Azpeitiarra naiz, eta familian ikasi nuen mundua ez zela ikusten genituen gauzetan amaitzen, haratago begiratu behar nuela. Orduan bilatzaile bihurtu nintzen, zer ote zen? non ote zegoen? Geroztik begirada luzatzen saiatzen naiz, psikologia ikasketetan aurkitu ez nituen erantzunak aurkitu nahian. Kuriositatea bide-lagun galderak egiteko garaian, Jainkoa eta gizaki harremanak direla erantzunen iturri. Gaur egun ezkondua eta diakonoa, Loilako Santutegian lanean eta Bidania-Goiatz, Errezil, Beizama eta Azpeitiko parrokietan Hitza zabaltzen.

ARTIKULUAK

Uztailak 28

  Uztailak 28 Aldi hartan, esan zion Jesusek jendeari: «Zeruetako erreinuarekin itsasora bota eta mota guztietako arrainak biltzen dituen sarearekin bezala gertatzen da. Beterik dagoenean, bazterrera ateratzen dute eta, eseririk, onak saskira biltzen dituzte eta...

Uztailak 27

  Uztailak 27 Aldi hartan, Jesusek esan zion jendeari: «Zeruetako erreinuarekin soroan ezkutatua dagoen altxorrarekin bezala gertatzen da. Norbaitek, aurkitzen duelarik, berriro ezkutatu egiten du eta, pozaren pozez joan, dituen guztiak saldu eta soro hura...

Uztailak 26

  Uztailak 26 Aldi hartan, jendea agurturik, etxera joan zen Jesus. Orduan, ikasleak hurbildu zitzaizkion, esanez: «Argi iezaguzu soroko irakaren parabola». Jesusek erantzun zien: «Hazi ona ereiten duena Gizonaren Semea da; soroa mundua; hazi ona erreinuko...

Uztailak 25

  Uztailak 25 Aldi hartan, zebedeotarren ama hurbildu zitzaion Jesusi bere semeekin eta aurrean ahuspeztu, eskari bat egiteko. Jesusek galdetu zion: «Zer nahi duzu?». Eta hark: «Agindu ezazu nire bi seme hauek, eser daitezela zure erreinuan bata zure eskuinean...

Uztailak 24

  Uztailak 24 Aldi hartan, Jesus otoitzean ari zen leku batean; bukatu zuenean, ikasleetako batek esan zion: «Jauna, irakats iezaguzu otoitz egiten, Joanek bere ikasleei irakatsi zien bezala». Jesusek esan zien: «Otoitz egitean, esazue: “Aita, santu izan bedi...

Uztailak 23

  Uztailak 23 Aldi hartan, Jesusek esan zien ikasleei: «Ni naiz egiazko mahatsondoa, eta nire Aita da nekazaria. Nigan fruiturik ematen ez duen aihena moztu egiten du Aitak, eta fruitu ematen duena garbitu eta kimatu, fruitu gehiago eman dezan. Zuek garbi zaudete...