Igor Goitia
Ez zait batere erraza neure buruaz mintzatzea. Izan ere, akademikotik zein lanbideari dagokionetik, inportanteak dira gero egin ditudan biraketak, are, nik askotan esan ohi dudanez, bizialdi ezberdinak ere izan ditudala sentitu uste izateraino Gazte garaian Deustun enpresaritza ikasketak eginda, bankuen munduan eman nion hasiera nire lan-ibilbideari; handik laster enpresa mundura igaroko nintzen kontabilitate arloan jarduteko. Bai batean, bai bestean, behar nuen lekuan eta egitekoetan ez nengoela gero eta jakitunago, filosofia eta teologia irakurketetan atseden hartu eta asetzen nituen nire zaletasun zein jakin-minak. Horrenbesteraino, ezen garai batetik hara aisialdirako nuen zaletasun horrek harturiko tamainak zein fedeak berak aipatu zaletasun horrek ogibide edota, gutxienez, pisu handiago behar zuela nire bizitzan pentsatzera eraman nindutela. Hori horrela, Erlijio Zientzietako lizentziatura PIO XII. Institutuan egitera animatu nintzen. Horrekin batera ere, ikastetxe batean liburuzain eta erlijio irakasle hasi nintzen. Deustun ere kolaboratzaile hasi nintzen arratsaldez “Ekialde eta Mendebaldea eta bere erlijio tradizioak” ikasgaian Joxe Arregiri laguntzen. Urte batzuk igarota, kolaborazio horretatik Unibertsitatean lanaldi osoago bat Etika Aplikatuko Zentroan lortu nuen Peru Sasiaren taldean eta Etikako klase batzuk ematen. Dena ezin hobeto zihoakidala zirudien horretan, ordura artean, sekulan ezagutu ez nuen izugarrizko antsietate prozesu batean sartu nintzen. Gorputza ari zitzaidan abisatzen eta kasu egin behar izan nion eta Unibertsitatea utzi. Orain berriz ere nengoeneko ikastetxera bueltatu naiz, oraingo honetan administrazioan aritzeko kontable gisa. Ezin gogorragoak egin zaizkidan hiru urteko antsietate prozesu honek ezagutzen ez nuen otoitz-meditaziora eraman nau, berorretan sakontzera, eta, horren bidez, ez bakarrik neure onera bueltatu, baizik eta nire oraingo bizitza xume eta sinplea inoiz pentsatuko ez nukeen modu betean sentitzen. Ibilbidea luzea, agian nengoen lekura bueltatzeko. Beharrezkoa baina emandako buelta. Raimon Panikkerrek ondo zioen moduan; Zer da bada bizitza espirituala? hasierara bueltatzea baino, ibilitako zirkuluaren esperientzia egin ondoren baina.

ARTIKULUAK

Urtarrilak 13

  Urtarrilak 13 Zenbait egunen buruan itzuli zen berriro Jesus Kafarnaumera, eta etxean zegoeneko hotsa zabaldu zen. Jendetza handia bildu zen, ate aurrean ere lekurik ez izateraino. Eta Jesusek hitza adierazten zien. Eta han etorri ziren lau lagun, elbarri bat...

Urtarrilak 12

  Urtarrilak 12 Aldi hartan, legenardun bat etorri zitzaion Jesusi, eta, belaunikaturik, hau esan zion: «Nahi baduzu, garbi nazakezu». Jesusek, errukiturik, eskua ezarri eta ukitu egin zuen, zera esanez: «Nahi dut; garbi geldi zaitez». Berehala alde egin zion...

Urtarrilak 11

  Urtarrilak 11 Aldi hartan, Jesus sinagogatik atera eta Simonen eta Andresen etxera joan zen, Santiagorekin eta Joanekin. Simonen amaginarreba ohean zegoen, sukarrez, eta berehala hartaz hitz egin zioten. Ondora joan zitzaion Jesus, eskutik heldu eta jaikiarazi...

Urtarrilak 10

  Urtarrilak 10 Iritsi zen Jesus Kafarnaumera, eta hurrengo larunbatean sinagogan sartu eta irakasten hasi zen. Harriturik zeuzkan denak bere irakaspenaz; itzal handiz irakasten bait-zuen eta ez lege-maisuek bezala. Sinagoga hartan gertatu zen, hain zuzen, deabru...

Urtarrilak 9

  Urtarrilak 9 Joan Bataiatzailea kartzelan sartu zutenean, Jesus Galileara joan zen eta Jainkoaren Berri Ona hots egiten zuen. Honela zioen: «Betea da garaia, eta hurbil da Jainkoaren erregetza. Bihotzberri zaitezte eta sinetsi Berri Ona». Jesusek, Galileako...

Xabier Basurkoren omenez

Joan den urrian Xabier Basurko Ulazia joan zitzaigun Aitarenera. Pena handia. Pena handia bere gertukoentzat, nola ez, baina , pena handia baita ere berarekin harremana izan genuenontzat, bera ezagutzeko aukera izan genuenontzat, izan apaiz moduan, izan irakasle eta...