Bittor Uraga
Bittor Uraga Laurrieta Bilbon jaio zen 1959an eta gaur ere Bilbon bizi da. Euskal Filologiako lizentziatua da 1985az geroztik (ikasketak Deustuko Unibertsitatean eta Euskal Herriko Unibertsitatean egin zituen) eta euskararekin zerikusia zuten lanetan jardun du beti (irakaslea, hizkuntza normalkuntzako teknikaria, itzultzailea…), azken lanpostua Lan Harremanen Kontseiluko “Informazio, Dokumentazio eta itzulpengintzako arduraduna” izan zuelarik. Seme bi ditu eta Bilboko Salbatzailea Parrokiako Ailedi komunitateko kidea da.

ARTIKULUAK

Martxoak 24

Martxoak 24 Aldi hartan, Jesus Galilean zebilen; ez zuen Judean ibili nahi, juduek hil egin nahi baitzuten. Hurbil zen Etxola-jaia, juduen jaietariko bat. Jesusen senideak jaietara joan zirenean, Jesus ere joan zen; baina ez agerian, erdi ezkutuan baizik. Jerusalemdar...

Martxoak 23

Martxoak 23 Aldi hartan, Jesusek esan zien judu-agintariei: «Nik neure buruaren alde egingo banu aitormen, nire aitormenak ez luke balioko. Beste batek du nire alde aitormen egiten, eta jakin badakit hark nire alde egiten duen aitormenak balio duela. Zuek mandatariak...

Martxoak 22

Martxoak 22 Aldi hartan, Jesusek esan zien juduei: «Nire Aita lanean ari da beti, eta Ni ere lanean ari naiz». Esandako honengatik, juduak are gehiago zebiltzan Jesus hil nahian; larunbateko atsedena ez errespetatzeaz gainera, Jainkoa bere Aita zuela baitzioen, bere...

Martxoak 21

Martxoak 21 Aldi hartan, juduen jai bat ospatzen zen, eta Jesus Jerusalemera igo zen. Bada Jerusalemen, Ardien Atea delakoaren ondoan, hebreeraz Betzata deritzan uraska bat, bost aterpe dituena. Aterpeetan gaixo asko egon ohi zen, lurrean etzanda: itsu, herren eta...

Martxoak 20

Martxoak 20 Jakobek Jose sortu zuen, Mariaren senarra, eta Mariagandik jaio zen Jesus, Kristo deritzana. Jesu Kristoren sortzea honela gertatu zen: Maria, Jesusen ama, Joserekin ezkontzeko hitzemana zegoen eta, elkarrekin bizi izan baino lehen, haurdun gertatu zen...

Guraso bakarraren seme-alabak (Mateo 25, 31-46)

Ai Jauna!Zenbat kostatzen zaigunzure proiektua ulertzea!Hainbat eta hainbat gauza hartzen ditugu kontuan:otoitzak eta elizkizunak,gizartearen egonkortasuna,ohitura zaharrak,sexua, batez ere sexua…Hori guztia zaintzen saiatzen gara,horrela salbatzeko merituakegingo...