Bittor Uraga
Bittor Uraga Laurrieta Bilbon jaio zen 1959an eta gaur ere Bilbon bizi da. Euskal Filologiako lizentziatua da 1985az geroztik (ikasketak Deustuko Unibertsitatean eta Euskal Herriko Unibertsitatean egin zituen) eta euskararekin zerikusia zuten lanetan jardun du beti (irakaslea, hizkuntza normalkuntzako teknikaria, itzultzailea…), azken lanpostua Lan Harremanen Kontseiluko “Informazio, Dokumentazio eta itzulpengintzako arduraduna” izan zuelarik. Seme bi ditu eta Bilboko Salbatzailea Parrokiako Ailedi komunitateko kidea da.

ARTIKULUAK

Martxoak 16

Martxoak 16 Aldi hartan, jende arteko batzuek, Jesusen hitzak entzutean, hau zioten: «Hauxe da egiaz etortzekoa den profeta». Beste batzuek esaten zuten: «Hauxe da Mesias». Beste batzuek, berriz: «Galileatik etor ote daiteke Mesias? Ez al dio Liburu Santuak Mesias...

Martxoak 15

Martxoak 15 Aldi hartan, Jesus Galilean zebilen; ez zuen Judean ibili nahi, juduek hil egin nahi baitzuten. Hurbil zen Etxola-jaia, juduen jaietariko bat. Jesusen senideak jaietara joan zirenean, Jesus ere joan zen; baina ez agerian, erdi ezkutuan baizik. Jerusalemdar...

Martxoak 14

Martxoak 14 Aldi hartan, Jesusek esan zien judu-agintariei: «Nik neure buruaren alde egingo banu aitormen, nire aitormenak ez luke balioko. Beste batek du nire alde aitormen egiten, eta jakin badakit hark nire alde egiten duen aitormenak balio duela. Zuek mandatariak...

Martxoak 13

Martxoak 13 Aldi hartan, Jesusek esan zien juduei: «Nire Aita lanean ari da beti, eta Ni ere lanean ari naiz». Esandako honengatik, juduak are gehiago zebiltzan Jesus hil nahian; larunbateko atsedena ez errespetatzeaz gainera, Jainkoa bere Aita zuela baitzioen, bere...

Martxoak 12

Martxoak 12 Aldi hartan, juduen jai bat ospatzen zen, eta Jesus Jerusalemera igo zen. Bada Jerusalemen, Ardien Atea delakoaren ondoan, hebreeraz Betzata deritzan uraska bat, bost aterpe dituena. Aterpeetan gaixo asko egon ohi zen, lurrean etzanda: itsu, herren eta...

Martxoak 11

Martxoak 11 Aldi hartan, Jesus Samariatik atera eta Galileara joan zen. Jesusek berak aitortua zuen, profeta ez dutela bere herrian aintzat hartzen. Hala ere, Galileara iritsi zenean, galilearrek harrera ona egin zioten. Izan ere, Jerusalemen izanak ziren berak ere...