Bittor Uraga
Bittor Uraga Laurrieta Bilbon jaio zen 1959an eta gaur ere Bilbon bizi da. Euskal Filologiako lizentziatua da 1985az geroztik (ikasketak Deustuko Unibertsitatean eta Euskal Herriko Unibertsitatean egin zituen) eta euskararekin zerikusia zuten lanetan jardun du beti (irakaslea, hizkuntza normalkuntzako teknikaria, itzultzailea…), azken lanpostua Lan Harremanen Kontseiluko “Informazio, Dokumentazio eta itzulpengintzako arduraduna” izan zuelarik. Seme bi ditu eta Bilboko Salbatzailea Parrokiako Ailedi komunitateko kidea da.

ARTIKULUAK

Martxoak 26

Martxoak 26 Aldi hartan, Lazaro izeneko gizon bat gaixo zegoen. Betaniakoa zen, Maria eta honen ahizpa Martaren herrikoa (Maria hau –gaixo zegoen Lazaroren arreba– Jesus ukenduz igurtzi eta oinak bere ile-adatsez xukatu zizkiona zen). Lazaroren bi arrebek albiste hau...

Martxoak 25

Martxoak 25 Aldi hartan, Gabriel aingerua bidali zuen Jainkoak, Nazaret zeritzan Galileako herri batera, birjina batengana; birjinak Maria zuen izena eta Jose zeritzan Daviden jatorriko gizon batekin ezkontzeko hitzemana zegoen. Aingeruak, Mariaren etxean sartu eta...

Martxoak 24

Martxoak 24 Aldi hartan, Jesus Galilean zebilen; ez zuen Judean ibili nahi, juduek hil egin nahi baitzuten. Hurbil zen Etxola-jaia, juduen jaietariko bat. Jesusen senideak jaietara joan zirenean, Jesus ere joan zen; baina ez agerian, erdi ezkutuan baizik. Jerusalemdar...

Martxoak 23

Martxoak 23 Aldi hartan, Jesusek esan zien judu-agintariei: «Nik neure buruaren alde egingo banu aitormen, nire aitormenak ez luke balioko. Beste batek du nire alde aitormen egiten, eta jakin badakit hark nire alde egiten duen aitormenak balio duela. Zuek mandatariak...

Martxoak 22

Martxoak 22 Aldi hartan, Jesusek esan zien juduei: «Nire Aita lanean ari da beti, eta Ni ere lanean ari naiz». Esandako honengatik, juduak are gehiago zebiltzan Jesus hil nahian; larunbateko atsedena ez errespetatzeaz gainera, Jainkoa bere Aita zuela baitzioen, bere...

Martxoak 21

Martxoak 21 Aldi hartan, juduen jai bat ospatzen zen, eta Jesus Jerusalemera igo zen. Bada Jerusalemen, Ardien Atea delakoaren ondoan, hebreeraz Betzata deritzan uraska bat, bost aterpe dituena. Aterpeetan gaixo asko egon ohi zen, lurrean etzanda: itsu, herren eta...