Bittor Uraga
Bittor Uraga Laurrieta Bilbon jaio zen 1959an eta gaur ere Bilbon bizi da. Euskal Filologiako lizentziatua da 1985az geroztik (ikasketak Deustuko Unibertsitatean eta Euskal Herriko Unibertsitatean egin zituen) eta euskararekin zerikusia zuten lanetan jardun du beti (irakaslea, hizkuntza normalkuntzako teknikaria, itzultzailea…), azken lanpostua Lan Harremanen Kontseiluko “Informazio, Dokumentazio eta itzulpengintzako arduraduna” izan zuelarik. Seme bi ditu eta Bilboko Salbatzailea Parrokiako Ailedi komunitateko kidea da.

ARTIKULUAK

Nor naiz ni zure bizitzan? (Lukas 8, 18-22)

XXI. mendearen hasierako gure Mendebalde aberats eta aldi berean goseti honetan zehar gabiltzala, galdera hura egiten diguzunean: “Zuen ustez, nor naiz ni?” erraz erantzun dezakegu, esanez hona heltzean historia aldatu zenuena zarela, senideen arteko gizarte zuzenagoa...

Uztailak 23

  Uztailak 23 Aldi hartan, parabola hau esan zion Jesusek jendeari: «Zeruetako erreinuarekin gizon batek soroan hazi ona erein zuenean bezala gertatzen da. Jendea lo zegoela, etorri zen etsaia eta gari artean iraka erein zuen eta alde egin. Garia hazi eta burutu...

Uztailak 22

  Uztailak 22 Asteko lehen-egunean, Maria Magdalena hilobira joan zen goizean goiz, artean ilun zegoela, eta harria hilobitik kendua ikusi zuen. Orduan, Simon Pedrogana eta Jesusek maite zuen beste ikasleagana itzuli zen lasterka, eta esan zien: «Eraman egin dute...

Uztailak 21

  Uztailak 21 Aldi hartan, larunbatean gari-soroetan barrena zihoan Jesus. Ikasleak goseak zeuden eta galburuak moztu eta jaten hasi ziren. Hori ikustean, fariseuek esan zioten Jesusi: «Begira, larunbatez zilegi ez dena egiten ari dira zure ikasleak». Hark...

Uztailak 20

  Uztailak 20 Aldi hartan, Jesusek esan zuen: «Zatozte nigana nekatu eta zamatu guztiok, eta Nik arinduko zaituztet. Hartzazue nire uztarria eta ikasi nigandik, gozoa eta bihotz-apala bainaiz, eta aurkituko duzue zeuen arimentzako atsedena. Nire uztarria leuna...

Uztailak 19

  Uztailak 19 Aldi hartan, Jesusek esan zuen: «Bedeinkatua Zu, Aita, zeru-lurren Jauna, gauza hauek jakintsuei eta burutsuei gorde eta jende xumeari agertu baitizkiozu. Bai, Aita, hala izan duzu gogoko. Nire Aitak dena eman dit, eta ez du inork Semea ezagutzen,...