Bittor Uraga
Bittor Uraga Laurrieta Bilbon jaio zen 1959an eta gaur ere Bilbon bizi da. Euskal Filologiako lizentziatua da 1985az geroztik (ikasketak Deustuko Unibertsitatean eta Euskal Herriko Unibertsitatean egin zituen) eta euskararekin zerikusia zuten lanetan jardun du beti (irakaslea, hizkuntza normalkuntzako teknikaria, itzultzailea…), azken lanpostua Lan Harremanen Kontseiluko “Informazio, Dokumentazio eta itzulpengintzako arduraduna” izan zuelarik. Seme bi ditu eta Bilboko Salbatzailea Parrokiako Ailedi komunitateko kidea da.

ARTIKULUAK

Jakintsu bihurtu ninduzun – Mt 11, 25-30

Ulertu behar gaituzu, Jauna. Norekin fidatuko ginen, dagoeneko arrakasta izan dutenekin ez bada? Beste nor hartu behar genuen eredutzat? Erabakiak hartzeko orduan, zalantzak ditugunean… edo besterik gabe, bizitzan zehar, oharkabean bezala, gure gauzak bideratu behar...

Ahurkada erdia soilik (Jn 12, 1-11)

Pazkoa dator, Jauna, egun batzuk baino ez dira falta eta gu geure buruak prestatzen ari gara, elkarrekin bildu eta Jesusen ondoan egoteko. Badakigu haren ordezkoak gure artean ditugula oraindik ere, Jesusek zioenez —injustizia jasaten dutenak, indarkeriaren biktima...

Martxoak 17

Martxoak 17 Aldi hartan, jaietan Jainkoari kultu ematera igo zirenen artean, baziren greziar batzuk ere. Hauek Galileako Betsaidako Felipegana hurbildu eta eskabide hau egin zioten: «Jauna, Jesus ikusi nahi genuke». Andresi esatera joan zen Felipe, eta biek, Andresek...

Martxoak 16

Martxoak 16 Aldi hartan, jende arteko batzuek, Jesusen hitzak entzutean, hau zioten: «Hauxe da egiaz etortzekoa den profeta». Beste batzuek esaten zuten: «Hauxe da Mesias». Beste batzuek, berriz: «Galileatik etor ote daiteke Mesias? Ez al dio Liburu Santuak Mesias...

Martxoak 15

Martxoak 15 Aldi hartan, Jesus Galilean zebilen; ez zuen Judean ibili nahi, juduek hil egin nahi baitzuten. Hurbil zen Etxola-jaia, juduen jaietariko bat. Jesusen senideak jaietara joan zirenean, Jesus ere joan zen; baina ez agerian, erdi ezkutuan baizik. Jerusalemdar...

Martxoak 14

Martxoak 14 Aldi hartan, Jesusek esan zien judu-agintariei: «Nik neure buruaren alde egingo banu aitormen, nire aitormenak ez luke balioko. Beste batek du nire alde aitormen egiten, eta jakin badakit hark nire alde egiten duen aitormenak balio duela. Zuek mandatariak...