Zu zara Jainko bakar Jauna, gauza zoragarriak egiten dituena.Zu zara indartsua, zeu zara handia, zeu zara gorena,Zu errege ahalguztiduna zara; zu, Aita santua, zeruko eta lurreko erregea.Zu zara hirutasuna eta bat, Jainkoen Jainko Jauna;Zu zara ongia, dena ona,...