Arantxa Odriozola
Arantza Odriozola Zubia naiz, donostiarra, 61 urte ditut, Mariaren Lagundiko erlijiosa. Hainbat lekutan bizi eta llan egin ondoren gaur egun Donostiako Loiolaetxean lan giten dut Terapeuta bezala, baita gure Ondoan Topagunean elkartean ere, gazte eta emakumeekin, terpia, barnetasun, formakuntza lanetan.

ARTIKULUAK

Abenduak 18

  Abenduak 18 Jesu Kristoren sortzea honela gertatu zen: Maria, Jesusen ama, Joserekin ezkontzeko hitzemana zegoen eta, elkarrekin bizi izan baino lehen, haurdun gertatu zen Espiritu Santuaren egitez. Josek, Mariaren senarrak, gizon zintzoa baitzen eta ez...

Abenduak 17

  Abenduak 17 Abrahamen eta Daviden ondorengo den Jesu Kristoren jatorri-liburua. Abrahamek Isaak sortu zuen, Isaakek Jakob, Jakobek Juda eta haren senideak; Judak Tamarrengandik Fares eta Zara sortu zituen, Faresek Esrom, Esromek Aram, Aramek Aminadab,...

Abenduak 16

  Abenduak 16 Joan Bataiatzailearen mezulariek alde egin zutenean, Joanez mintzatzen hasi zitzaion Jesus jendeari: «Zer ikustera atera zineten basamortura? Haizeak astintzen duen kanabera? Zer ikustera atera zineten, bada? Apain jantzitako gizona? Apain janzten...

Abenduak 15

  Abenduak 15 Aldi hartan, Joan Bataiatzaileak, bere ikasleetako biri dei egin eta Jaunagana bidali zituen galdetzera: «Zu zara etortzekoa ala besteren baten zain egon behar dugu?» Joan ziren, bada, gizon haiek Jesusengana eta esan zioten: «Joan Bataiatzaileak...

Abenduak 14

  Abenduak 14 Aldi hartan, Jesusek esan zien apaizburu eta herriko zaharrei: «Zuek zer deritzozue? Gizon batek bi seme zituen; batarengana joan eta esan zion: “Seme, zoaz gaur mahastira, lanera”. Hark erantzun: “Ez dut nahi”. Baina gero damutu eta joan egin zen....

Abenduak 13

  Abenduak 13 Aldi hartan, Jesus tenplura etorri eta, irakasten ari zela, apaizburuak eta herriko zaharrak hurbildu zitzaizkion, galdezka: «Zein aginpidez egiten duzu hori? Nork eman dizu aginpide hori?» Jesusek erantzun zien: «Nik ere gauza bat galdetuko dizuet;...