Ana Berrizbeitia
Berrizko alaba, herri txiki baten jaioa etan urrengo urteetan migrante askoren etorrerarekin handitu zana. Langile familian hazi eta hezitakoa. Lehenengo ikasketak egn ondoren, gazte aroan lanean murgilduta, goi mailako ikasketak egiteko. Hazi eta hezi bidea egin ondoren, irakaskuntzan eman nuen hamarkada bat lanean. Jose nire senarrarekin familia osotzen dugu, gure anai-arreba eta hiloba Jon eta Pablo gazteekin. Bizkaiko elizak egindako proposamenari, bai eman nion. Erantzunkizuna aurrera eramateko teologia ikasketak bete nituen Gazteizko fakultatean. Pastoralgintzan hainbat betebehar eta proiektu izan ditut familia, gazteekin, baita Jaunaren Eguneko elizkizunak burutzen. Kristau alkarteen artean heziketa lantzeko kristau oinarriak sendotzeko, eta fede kompromisoak sendotzeko laikoen heziketan bidelagun. Ekintza honeetan hogeitamar urte bete ditut.

ARTIKULUAK

Abenduak 20

  Abenduak 20 Handik sei hilabetera, Gabriel aingerua bidali zuen Jainkoak, Nazaret zeritzan Galileako herri batera, birjina batengana; birjinak Maria zuen izena eta Jose zeritzan Daviden jatorriko gizon batekin ezkontzeko hitzemana zegoen. Aingeruak, Mariaren...

Abenduak 19

  Abenduak 19 Aldi hartan, Maria jaiki eta bizi-bizi mendi aldera joan zen, Judeako herri batera, eta, Zakariasen etxean sarturik, Elisabeti agur egin zion. Mariaren agurra entzun zuen orduko, jauzi egin zion Elisabeti haurrak sabelean. Elisabet Espiritu Santuaz...

Uztailak 27

  Uztailak 27 Aldi hartan, jendea agurturik, etxera joan zen Jesus. Orduan, ikasleak hurbildu zitzaizkion, esanez: «Argi iezaguzu soroko irakaren parabola». Jesusek erantzun zien: «Hazi ona ereiten duena Gizonaren Semea da; soroa mundua; hazi ona erreinuko...

Uztailak 26

  Uztailak 26 Aldi hartan, parabola hau esan zion Jesusek jendeari: «Zeruetako erreinua gizon batek soroan ereiten duen mostaza-haziaren antzekoa da. Hazi guztietan txikiena da; baina, hazten denean, beste barazki guztiak baino handiago bihurtzen da eta zuhaitz...

Uztailak 25

  Uztailak 25 Aldi hartan, zebedeotarren ama hurbildu zitzaion Jesusi bere semeekin eta aurrean ahuspeztu, eskari bat egiteko. Jesusek galdetu zion: «Zer nahi duzu?» Eta hark: «Agindu ezazu nire bi seme hauek, eser daitezela zure erreinuan bata zure eskuinean eta...