Ana Berrizbeitia
Berrizko alaba, herri txiki baten jaioa etan urrengo urteetan migrante askoren etorrerarekin handitu zana. Langile familian hazi eta hezitakoa. Lehenengo ikasketak egn ondoren, gazte aroan lanean murgilduta, goi mailako ikasketak egiteko. Hazi eta hezi bidea egin ondoren, irakaskuntzan eman nuen hamarkada bat lanean. Jose nire senarrarekin familia osotzen dugu, gure anai-arreba eta hiloba Jon eta Pablo gazteekin. Bizkaiko elizak egindako proposamenari, bai eman nion. Erantzunkizuna aurrera eramateko teologia ikasketak bete nituen Gazteizko fakultatean. Pastoralgintzan hainbat betebehar eta proiektu izan ditut familia, gazteekin, baita Jaunaren Eguneko elizkizunak burutzen. Kristau alkarteen artean heziketa lantzeko kristau oinarriak sendotzeko, eta fede kompromisoak sendotzeko laikoen heziketan bidelagun. Ekintza honeetan hogeitamar urte bete ditut.

ARTIKULUAK

Uztailak 2

  Uztailak 2 Aldi hartan, Joan Bataiatzailearen ikasleak Jesusengana hurbildu eta esan zioten: «Zergatik guk eta fariseuek sarritan egiten dugu barau, eta zure ikasleek ez?» Jesusek erantzun zien: «Ezteietara deituak egon al daitezke triste, senar berria berekin...

Uztailak 1

  Uztailak 1 Aldi hartan, Jesusek, bidez zihoala, Mateo zeritzan gizon bat ikusi zuen zergak biltzeko mahaian eseririk, eta «Jarraitu niri» esan zion. Mateok zutitu eta jarraitu egin zion. Geroago, Jesus mahaian zegoen Mateoren etxean; beste zergalari eta...

Ekainak 30

  Ekainak 30 Aldi hartan, Jesus txalupara igo, itsasoaz bestaldera igaro eta bere herrira etorri zen. Hortan, elbarri bat ekarri zioten, ohatilan etzana. Jesusek, lagun haien sinesmena ikusirik, hau esan zion elbarriari: «Izan bihotz, seme! Barkatuak dituzu...

Ekainak 29

  Ekainak 29 Aldi hartan, Jesusek, Filiporen Zesareara iritsi zenean, galdera hau egin zien ikasleei: «Gizonaren Semea nor dela dio jendeak?» Haiek erantzun: «Batzuek, Joan Bataiatzailea dela; beste batzuek, Elias; besteek, Jeremias edo profetaren bat» Jesusek,...

Ekainak 28

  Ekainak 28 Aldi hartan, Jesus txalupara igo zen eta ikasleek jarraitu zioten. Bat-batean, ekaitz handia sortu zen itsasoan, eta olatuek txalupa estali egiten zuten. Jesus, berriz, lo zegoen. Ikasleek hurbildu eta esnatu zuten, esanez: «Salba gaitzazu, Jauna!...

Ekainak 27

  Ekainak 27 Aldi hartan, Jesusek, bere inguruan jendetza handia ikusirik, beste itsasertzera igarotzeko agindu zuen. Orduan, lege-maisu bat hurreratu zitzaion, esanez: «Maisu, noranahi jarraituko dizut» Jesusek erantzun zion: «Azeriek badituzte zuloak eta zeruko...