Ana Berrizbeitia
Berrizko alaba, herri txiki baten jaioa etan urrengo urteetan migrante askoren etorrerarekin handitu zana. Langile familian hazi eta hezitakoa. Lehenengo ikasketak egn ondoren, gazte aroan lanean murgilduta, goi mailako ikasketak egiteko. Hazi eta hezi bidea egin ondoren, irakaskuntzan eman nuen hamarkada bat lanean. Jose nire senarrarekin familia osotzen dugu, gure anai-arreba eta hiloba Jon eta Pablo gazteekin. Bizkaiko elizak egindako proposamenari, bai eman nion. Erantzunkizuna aurrera eramateko teologia ikasketak bete nituen Gazteizko fakultatean. Pastoralgintzan hainbat betebehar eta proiektu izan ditut familia, gazteekin, baita Jaunaren Eguneko elizkizunak burutzen. Kristau alkarteen artean heziketa lantzeko kristau oinarriak sendotzeko, eta fede kompromisoak sendotzeko laikoen heziketan bidelagun. Ekintza honeetan hogeitamar urte bete ditut.

ARTIKULUAK

Azaroak 21

  Azaroak 21 Aldi hartan, begira zegoela, aberats batzuk ikusi zituen Jesusek tenpluko diru-kutxara limosna botatzen. Ikusi zuen emakume alargun behartsu bat ere bi txanpon botatzen. Eta honela esan zuen: «Benetan diotsuet: alargun behartsu honek beste guztiek...

Azaroak 20

  Azaroak 20 Aldi hartan, agintariak burlaka ari zitzaizkion Jesusi, honela esanez: «Besteak salbatu dizkik; salba dezala bere burua, Jainkoaren Mesias, Aukeratua, baldin bada». Gudariek ere iseka egiten zioten; hurbildurik, ozpina eskaintzen zioten, hau esanez:...

Uztailak 6

  Uztailak 6 Aldi hartan, Jesusek, hamabi ikasleei dei eginik, ahalmena eman zien espiritu gaiztoak botatzeko eta gaitz eta eritasun guztiak sendatzeko. Hona hamabi apostoluen izenak: lehenbizi Simon, Pedro deritzana, eta honen anaia Andres; Santiago Zebedeorena...

Uztailak 5

  Uztailak 5 Aldi hartan, deabruaren menpe zegoen mutu bat ekarri zioten Jesusi. Honek deabrua bota zuen eta mutua hizketan hasi zen. Jendeak, harriturik, zioen: «Ez da Israelen egundaino horrelakorik ikusi» Fariseuek, berriz, hau zioten: «Deabruen buruzagiaren...

Uztailak 4

  Uztailak 4 Aldi hartan, Jesus mintzatzen ari zela, buruzagietako bat etorri zitzaion eta, ahuspezturik, esan zion: «Hil berria dut alaba; baina zatoz hari eskua ezartzera, eta biziko da» Jesus jaiki eta ondoren joan zitzaion bere ikasleekin. Hontan, hamabi urte...

Uztailak 3

  Uztailak 3 Aldi hartan, Jaunak beste hirurogeita hamabi ikasle izendatu eta bere aurretik bidali zituen binaka, bera joatekoa zen herri eta leku guztietara. Eta hau esan zien: «Uzta ugaria da, baina langileak gutxi. Egin, beraz, otoitz uzta-jabeari bidal...