Ana Berrizbeitia
Berrizko alaba, herri txiki baten jaioa etan urrengo urteetan migrante askoren etorrerarekin handitu zana. Langile familian hazi eta hezitakoa. Lehenengo ikasketak egn ondoren, gazte aroan lanean murgilduta, goi mailako ikasketak egiteko. Hazi eta hezi bidea egin ondoren, irakaskuntzan eman nuen hamarkada bat lanean. Jose nire senarrarekin familia osotzen dugu, gure anai-arreba eta hiloba Jon eta Pablo gazteekin. Bizkaiko elizak egindako proposamenari, bai eman nion. Erantzunkizuna aurrera eramateko teologia ikasketak bete nituen Gazteizko fakultatean. Pastoralgintzan hainbat betebehar eta proiektu izan ditut familia, gazteekin, baita Jaunaren Eguneko elizkizunak burutzen. Kristau alkarteen artean heziketa lantzeko kristau oinarriak sendotzeko, eta fede kompromisoak sendotzeko laikoen heziketan bidelagun. Ekintza honeetan hogeitamar urte bete ditut.

ARTIKULUAK

Uztailak 6

  Uztailak 6 Aldi hartan, Jesusek, hamabi ikasleei dei eginik, ahalmena eman zien espiritu gaiztoak botatzeko eta gaitz eta eritasun guztiak sendatzeko. Hona hamabi apostoluen izenak: lehenbizi Simon, Pedro deritzana, eta honen anaia Andres; Santiago Zebedeorena...

Uztailak 5

  Uztailak 5 Aldi hartan, deabruaren menpe zegoen mutu bat ekarri zioten Jesusi. Honek deabrua bota zuen eta mutua hizketan hasi zen. Jendeak, harriturik, zioen: «Ez da Israelen egundaino horrelakorik ikusi» Fariseuek, berriz, hau zioten: «Deabruen buruzagiaren...

Uztailak 4

  Uztailak 4 Aldi hartan, Jesus mintzatzen ari zela, buruzagietako bat etorri zitzaion eta, ahuspezturik, esan zion: «Hil berria dut alaba; baina zatoz hari eskua ezartzera, eta biziko da» Jesus jaiki eta ondoren joan zitzaion bere ikasleekin. Hontan, hamabi urte...

Uztailak 3

  Uztailak 3 Aldi hartan, Jaunak beste hirurogeita hamabi ikasle izendatu eta bere aurretik bidali zituen binaka, bera joatekoa zen herri eta leku guztietara. Eta hau esan zien: «Uzta ugaria da, baina langileak gutxi. Egin, beraz, otoitz uzta-jabeari bidal...

Uztailak 2

  Uztailak 2 Aldi hartan, Joan Bataiatzailearen ikasleak Jesusengana hurbildu eta esan zioten: «Zergatik guk eta fariseuek sarritan egiten dugu barau, eta zure ikasleek ez?» Jesusek erantzun zien: «Ezteietara deituak egon al daitezke triste, senar berria berekin...

Uztailak 1

  Uztailak 1 Aldi hartan, Jesusek, bidez zihoala, Mateo zeritzan gizon bat ikusi zuen zergak biltzeko mahaian eseririk, eta «Jarraitu niri» esan zion. Mateok zutitu eta jarraitu egin zion. Geroago, Jesus mahaian zegoen Mateoren etxean; beste zergalari eta...