HITZA

Bizitza Ebanjelioaren argitan: egunero tartea hartzeko gonbidapena

 

Otsailak 18

Aldi hartan, hartu zituen Jesusek berekin Pedro, Santiago eta Joan, eta mendi garai batera eraman zituen beraiek bakarrik. Eta antzaldatu egin zen haien aurrean. Jantziak distiratsu bihurtu zitzaizkion, zuri-zuri, munduan inork jar ditzakeen baino zuriago. Eta Elias eta Moises agertu zitzaizkien, Jesusekin hizketan. Pedrok esan zion Jesusi: «Maisu, bai ederki gaudela hemen! Egin ditzagun hiru txabola: bata zuretzat, bestea Moisesentzat eta bestea Eliasentzat». Ez zekien zer esaten zuen; izan ere, zeharo beldurrak harturik zeuden. Orduan, hodei batek estali egin zituen, eta ahots bat atera zen hodeitik: «Hauxe da nire Seme maitea. Entzuiozue». Eta hartan, ingurura begiratu eta Jesus bakarrik ikusi zuten eurekin, beste inor ez. Menditik behera jaisterakoan, ikusi zutenaren berri inori ez emateko agindu zien Jesusek, harik eta Gizonaren Semea hilen artetik piztu arte. Agindu hori bete zuten, baina elkarri galdetzen zioten zer izan ote zitekeen «hilen artetik pizte» hori. Eta hau galdetu zioten: «Zergatik diote legemaisuek lehenbizi Eliasek etorri behar duela?». Jesusek erantzun: «Bai, lehenbizi Eliasek etorri eta dena Jainkoak nahi bezala eraberrituko du. Baina, nola dio Liburu Santuak Gizonaren Semeak asko sufritu behar duela eta arbuiatua izan? Bada, hau diotsuet: Elias etorria da, baina gogoak emandako guztia egin diote, hartaz idatzia zegoen bezala».

Markos 9, 2-13.

Gaurko ebanjelioak duela bi egun Feliperen Zesarean aurkitu genuen Jesusi buruzko errebelazioan sakontzen du. Bertan, Pedroren aitorpenaren bidez, Jesus Mesias zela jakinarazi ziguten, eta gaurko ebanjelioan, esperientzia teofaniko baten bidez, Pedrok, Santiagok eta Joanek Jesusen nortasunari, jatorriari eta nori buruzko beste errebelazio bat jasotzen dute. Mesias Jainkoaren Seme maitatua da, eta aintzaz beterik agertzen zaie. Baina, aldi berean, Jesusen bidearen espezifikotasuna berriro ere agertzen da: Kristo aintzara iritsiko da eta garaipena lortuko du, baina bakarrik gaitzespenaren, umiliazioaren eta gurutzearen bidez. Horixe izan zen Joan Bataiatzailearen zoria, hemen Eliasekin identifikatua, baita, Pedrorengandik hasita, historian zehar Kristorenganako eta bere Ebanjelioarekiko leialtasunagatik arbuioa, gurutzea eta umiliazioa jasan dituzten kristau ugarirena ere.

Gaurko ebanjelioak Jesusen jarraipenean eta bere misioan parte hartzean gurutzearen ezinbestekotasunaz ohartarazten digu, baina, era berean, azken loriaren promesak ematen digun itxaropenetik bizi gaitezen ere gonbidatzen gaitu. Azkenean, bide honek eramaten gaitu maitasunagatik jarraitzen diogun Kristoren bizitza eta zoria partekatzera.

Gure gizartean ez da erraza kristau izatea. Kristoren aurrean, hausnartu irakurketa eta berarekin hitz egin sortzen zaizkizun sentimenduei buruz.

Jon Ona

* Ebanjelioaren testuak Loyola Komunikazio Taldearen baimenarekin.

Oihartzunak (0 oihartzun daude)
L

0 Comments

Submit a Comment

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude