Ikustaldia

2022 Uzt 4
Isabel eta Mariaren topaketa,
Zuk zure kreaturarekin duzun topaketa sortzailearen seinale.
Isabel eta Mariaren fedea,
Zuk gugan duzun fedearen seinale.
Isabel eta Mariaren arteko hurbiltasuna,
Zure eta gure arteko hurbiltasunaren seinale.
Isabel eta Mariaren sabel abegikorrak,
Gureganako zure abegiaren seinale.
Isabel eta Mariaren amatasuna,
Zure Jainko izanaren amatasunaren seinale.
Isabel eta Mariaren semeen alaitasuna,
Zure Alaitasunaren ezinbesteko dantza.
Isabel eta Maria emakume arrunten arteko konpromezua,
Zuk pertsona arruntengan duzun konpromezuaren seinale.
Isabel, Maria, eta emakume guztien ahotsei lotuta,
Zure errukiaren ildotik jarraitu nahi dugula, aldarrikatzen dugu. Amen.